Početna Oznaka: restitucija

To što svanuće nije blizu ne znači da bi trebalo da budem za mrak