Slobodan Ilić

Datum rodjenja: 14. 11. 1959.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 14. 11. 1959.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođen je u Mladenovcu 1959. godine.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Valjevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista italijanske Vlade, tokom 1991. godine završio je poslediplomske studije na međunarodnoj školi SIST u Rimu, a 1998. bio je na stručnom usavršavanju u SAD. Doktorirao je 2004. godine na temu “Međuzavisnost svojinske transformacije preduzeća i razvoj tržišta hartija od vrednosti“.

U junu 2007. godine postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu finansija. Bio je nadležan za oblasti: finansijski sistem, međunarodne finansijske odnose, programiranje i upravljanje fondovima Evropske unije, javne nabavke…

Član je Demokratske stranke, a pre toga je bio u Socijalističkoj partiji Srbije. 

Nakon sukoba sa bivšim ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem u vezi sa subvencijama za investiciju slovenačkog “Gorenja” u Zaječaru, Vlada ga je razrešila dužnosti državnog sekretara 17. februara 2011. godine. Posle razrešenja, rekao je da će se vratiti profesorskom poslu u Valjevu.

Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu je predavač na predmetu “Finansijska tržišta”. Objavljivao je stručne i naučne radove iz oblasti finansijskih tržišta i privatizacije.