Šta je Istinomer?     
 

Istinomer je medij koji se bavi proverom činjenica kroz ocenjivanje izjava javnih zvaničnika i političara, kao i kroz analize važnih društvenih i ekonomskih pitanja. Izjave se ocenjuju po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja. 
 
Beleženjem obećanja i ažuriranjem biografija najvažnijih aktera na političkoj sceni, Istinomer se bori protiv kulture zaborava.
 
Istinomer je od jula 2020. godine zvaničan partner Fejsbuku za Srbiju u suzbijanju dezinformacija na ovoj društvenoj mreži. Istinomer svakodnevno proverava sadržaj i skenira lažne vesti i dezinformacije na srpskom jeziku koje se objavljuju na ovoj platformi. 
 
Istinomer je upisan u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre. 
 
Čemu Istinomer?

Istinomer poziva političare i druge javne ličnosti na odgovornost za javno izgovorenu reč i obećanja. Građane poziva na dobro pamćenje, pažljivu proveru i povezivanje pročitanog, zdrav razum, objektivnost i aktivizam.
 
Istinomer je svakodnevna alatka za sve ljude koji uvažavaju činjenice, osnovnu matematiku, objektivnost i proverljivost. Namenjen je onima koji teže realnom i istinitom sagledavanju onoga čime se politika i političari bave. 

Za šta se zalažemo?

Političari postoje radi građana, a ne obrnuto. Dužnost političara nije samo da rade u interesu građana, već i da govore na način koji će građani razumeti i koji će građane podsticati na učešće u političkom životu. 
 
Građani zaslužuju istinu. Oni treba da znaju za šta se tačno ko od političara zalaže, koliko su dosledni u svom zalaganju i koliko su verni onome što je ranije obećano. 
 
Javna politička utakmica je nužno i poželjno sredstvo za dolaženje do najboljih političkih rešenja u demokratskom društvu. Njen sadržaj treba da bude iznošenje različitih, jasnih, proverljivih i tačnih činjenica i procena, postavljanje ostvarivih i međusobno neprotivurečnih zahteva i ciljeva, kao i dosledno pozivanje i oslanjanje na proklamovane vrednosti.
 
Ko uređuje Istinomer?   

Istinomer uređuje tim novinara, koji prikupljaju i grade bazu podataka o izjavama javnih ličnosti, analiziraju i upoređuju te izjave, ocenjuju ih po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja. Svaku ocenu koju napiše novinar/ka, dodatno fektčekuje novinar/ka, novinar-urednik/ca i urednik/ca Istinomera. U određenim situacijama pokreću inicijative tražeći odgovornost za javno izgovorenu reč u politici i javnom životu u Srbiji. 
 
Glavnog/u urednika/cu imenuje organizacija Crta koja je osnivač Istinomera.
 
Glavni/a urednik/ca potpuno slobodan/a i samostalan/a u vođenju uređivačke politike i kreiranju sadržaja na Istinomeru. 
 
U stvaranju sajta učestvuju i čitaoci, koji su uvek dobrodošli da predlože novu temu, kroz komentare, putem maila ili novih alata poput dodatka za internet pretraživače „Proveri me“ ili „Istinomer dugmeta“ na sajtovima Danasa i N1, uz pomoć kojih vrlo jednostavno našem timu šalju izjave na proveru.  Izbor izjava za ocenjivanje pitanje je uredničke odluke.


Šta nameravamo na duži rok?

Želimo da pomognemo i ohrabrimo sve one koji bi da se suprotstave kulturi zaborava. U moru marketinških trikova i odvlačenja pažnje od suštine, veoma je lako da se odgovornost za javno izgovorenu reč potpuno izgubi. U izbornim kampanjama ili u svakodnevnoj političkoj raspravi izrekne se mnogo neproverljivih ili netačnih tvrdnji ili onih koje su suprotne onome za šta se govornik u ne tako davnoj prošlosti zalagao. Afere se smenjuju, ali i bacaju u zaborav jedna drugu. 

Čitaocima nudimo moćnu alatku za podsećanje političara na njihove ranije izjave ili za proveru istinitosti današnjih izjava. 
 
U Srbiji nema dovoljno istraživačkog novinarstva. Cilj nam je i da podstaknemo profesionalne medije da više pažnje posvete sadržaju i doslednosti izjava političara i drugih javnih ličnosti. Ne želimo ekskluzivno pravo na ocenjivanje tačnosti ili doslednosti izjava političara, niti na pozivanje političara na odgovornost zbog obmanjivanja građana. 
 
Istinomer teži izgradnji slobodne zajednice samosvesnih, informisanih i osnaženih građana kojima je stalo do slobode i istine i koji zahtevaju transparentnost od onih koje su birali. Težeći tom cilju, sarađivaćemo sa civilnim društvom, državnim institucijama, obrazovnim ustanovama, medijima i svim građanima kojima je stalo do veće javnosti i odgovornosti u politici u Srbiji. 

Ko stoji iza nas? Ko nas plaća?
 

Osnivač Istinomera je Crta, neprofitna organizacija civilnog društva. Istinomer se od osnivanja isključivo finansirao sredstvima koje Crta prikuplja kroz javne konkurse međunarodnih fondova i neprofitnih organizacija zainteresovanih za jačanje demokratije i odgovornosti za javnu reč u politici u Srbiji. Donatori nemaju uticaj na uređivačku politiku Istinomera. Crta nikada ne aplicira za sredstva iz državnog budžeta ili budžeta lokalnih samouprava kako bi sačuvala kredibilitet i neutralnost i osigurala nepristrasno izveštavanje. 

Istinomer je u julu 2020. godine postao zvaničan partner Fejsbuku u suzbijanju dezinformacija na ovoj društvenoj mreži. Saradnja je uređena ugovorom, i sredstva koja Istinomer obezbedi ovim putem se koriste sa ciljem ostvarivanja samoodrživosti.

Tokom 2021. godine, rad Istinomera podržalo je češko Ministarstvo spoljnih poslova u okviru programa Transition kroz dodeljeni grant (594.135 CZK). U okviru projekta „Building Trust in Media in South East Europe and Turkey“, Istinomer je sarađivao sa UNESCO na edukaciji novinara u oblasti fektčekinga (7.980 EUR). 

Korišteni su i grantovi odobreni drugim inicijativama Crte – sredstva Evropske unije u okviru projekta „Back to Basics – Parliament as a Backbone for the Rule of Law“ (4.900 EUR), Ambasade Nemačke za projekat „Open Parliament – Bridging the Gap between citizens and the Parliament“ (15.800 EUR), Fondacije braće Rokfeler ( 18.350 USD), USAID-a za projekat dodeljen Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju (11.450 USD), Ambasade Kanade (20.995 CAD) i Ambasade Luksemburga (2.250 EUR).

Rad Istinomera su kroz dodeljene grantove tokom 2020. godine podržali češko Ministarstvo spoljnih poslova u okviru programa Transition (21.805 EUR), Internews u okviru Engaging Content Grant programa (14.108 USD), kao i Fondacija za otvoreno društvo (1.267.248 RSD). Istinomer je kao partner organizaciji Centar za samostalan život učestvovao na projektu „Radi kao što govoriš, zajedno sa osobama sa invaliditetom“ koji je podržao USAID (5.000 USD).  Za inovaciju u fektčekingu, Istinomer su podržali Međunarodna mreža fektčekera i Fejsbukov projekat za novinarstvo (49.971 USD). 

Sredstva iz svih ovih projekata korišćena su za operativne troškove Istinomera, produkciju sadržaja, organizaciju obuka za novinare, konferencija, panel diskusija i drugih događaja.  

Svi finansijski podaci, uključujući i revizorske godišnje izveštaje, dostupni su na sajtu Crte, a na ovom linku je poslednji finansijski izveštaj Crte. Projekat Istinomer je otvoren za izdavanje oglasnog prostora i druge slične komercijalne aktivnosti u budućnosti, ali isključivo radi investiranja potencijalne zarade u osnovnu delatnost Istinomera i Crte.

Koga/šta podržavamo u politici?

U politici podržavamo odgovornost za javno izgovorenu reč, tačno i dosledno obaveštavanje građana o svemu što je od značaja za njihovo učešće u politici i spremnost da se preuzme odgovornost. Prema sopstvenom Pravilniku, novinari i zaposleni u Istinomeru ne mogu biti članovi i/ili aktivisti političkih partija, niti angažovani od strane agencija za istraživanje javnog mnjenja kao ni drugih marketinških agencija koje se bave istraživanjem tržišta ili javnog mnjenja.
 
Istinomer je član Saveta za štampu i poštuje Kodeks novinara Srbije, koji, između ostalog, zabranjuje članstvo novinara u političkim partijama:
 
„Sa novinarskom profesijom nespojiv je rad u PR i marketinškim agencijama, agencijama za lobiranje, državnim organima i institucijama, kao i političkim partijama.

Smernice:

• Učešće u političkoj, izbornoj ili medijskoj kampanji (političke stranke/kompanije, i slično), ne može da se obavlja istovremeno s novinarskim/uredničkim poslom. Politička aktivnost članova porodice novinara/urednika takođe bi mogla da uzrokuje stvaran ili prividan sukob interesa.

• Sa novinarskom profesijom nespojiv je rad u kontraobaveštajnim, obaveštajnim i drugim bezbednosnim službama ili rad za te službe.“

Istinomer je jedan od medija koji učestvuju u pilot fazi inicijative Reportera bez granica „Journalism Trust Initiative“, kreiranom kako bi se promovisalo pouzdano novinarstvo. Istinomerovu samoprocenu u odnosu na ispunjavanje kriterijuma etičkog i profesionalnog novinarstva možete pročitati ovde
 
 
Šta da radi onaj ko se ne slaže sa našim ocenama?

Svako ponekad pogreši. Grešimo i mi, neizbežno. Prozvani političari ili političke stranke jesu dobrodošli da pruže dodatna objašnjenja, ospore date ocene ili dodatno osvetle probleme iz svog ugla. Naše je da prozremo sve jeftine izgovore, ali i da dosledno i bez sujete priznamo i ispravimo svaku grešku koju napravimo, u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i Zakonom o javnom informisanju i medijima, gde su detaljno definisane obaveze novinara o načinu i rokovima za objavljivanje različitih vrsta ispravki. 
 
Iako tekstovi na internetu “lako” mogu da se edituju i ispravljaju, po pravilu obeležavamo svako ažuriranje teksta, bilo novim informacijama, bilo ispravljanjem pogrešnih informacija. 
 
Ukoliko primete grešku u ocenama ili člancima koje je Istinomer objavio, čitaoci je mogu prijaviti novinarima Istinomera na [email protected].
 
Napokon, naši čitaoci su najbolje sudije jesmo li fer i objektivni ili smo politički navijači. Želimo da nas redovno posećuju, čitaju i komentarišu glasači raznih partija, kao i razočarani i budući glasači. Na sajtu Istinomera podstičemo demokratsku, tolerantnu debatu o svim pokrenutim pitanjima i otvoreni smo za nove ideje i predloge. Ohrabrujemo čitaoce da ih pošalju na našu email adresu, ili putem društvenih mreža. Razvijaćemo sajt tako da najbolje odgovori svom cilju, zadovoljenju potrebe građana za istinom i odgovornošću u politici i društvu. 
 
Istinomer je članica Međunarodne mreže fektčekera (International Fact-Checking’s Network) i poštuje njihov Kodeks (IFCN Code of priniples). Ukoliko primete nepoštovanje obaveza iz Kodeksa, čitaoci mogu prijaviti ovde.
 
 

Zaštita privatnosti i tajnost podataka


Istinomer koristi Google Analytics kao alat koji nam pomaže u analazi kako korisnici koriste naš sajt. Google Analytics koristi Cookies. Sajt Istinomer.rs će navedene podatke koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika sajta, kao i za razvijanje mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. Sajt Istinomer.rs je implementirao Google Analytics funkciju zasnovanu na Display Advertising (Google Analytics Demographics and Interest Reporting). Korisnicima je omogućeno onesposobljavanje Google Analytics-a korišćenjem alata: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 
 
Naša politika privatnosti dostupna je ovde.

 

Odnos prema izvorima informisanja (anonimni izvori i maloletnici)

U skladu sa Kodeksom novinara Srbije, Istinomer poštuje preporuke u odnosu na anonimne izvore, kao i obavezu da zaštiti prava maloletnika. U slučaju eventualnog objavljivanja sadržaja koji uključuje nasilje, ili izveštavanja uživo, novinari Istinomera će poštovati privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima izveštava.  

  • Maloletnici se, po pravilu, mogu intervjuisati jedino u prisustvu ili uz saglasnost roditelja odnosno staratelja.
  • Novinar je obavezan da osigura da dete ne bude ugroženo ili izloženo riziku zbog objavljivanja njegovog imena, fotografije ili snimka sa njegovim likom, kućom, zajednicom u kojoj živi ili prepoznatljivom okolinom.
  • Novinar je dužan da poštuje zahtev izvora informisanja za anonimnošću. Izmišljanje anonimnih izvora je težak prekršaj standarda profesionalnog postupanja novinara.
  • Korišćenje anonimnih (poverljivih) izvora informacija generalno se ne preporučuje, osim ukoliko nema drugog načina da se dođe do informacije od izuzetnog značaja za javnost.
 
Disclaimer
 
Mišljenja objavljena u autorskim rubrikama Retrovizor i Blog ne predstavljaju stavove redakcije Istinomera.  
 
Kako se koristi Istinomer?
 
Većina izjava smeštena je u jednu od tri kategorije: Istinitost, Doslednost i Obećanja.   

Sledi objašnjenje ocena.

U kategoriji Istinitost postoji šest ocena:

Kratke noge – izjava je u tolikoj meri neistinita da se čini smešnom
Neistina – izjava je neistinita
Skoro neistina – izjava je neistinita, ali sadrži vrlo malo istinitosti
Poluistina – izjava je istinita, ali izostavlja važne detalje ili je izvučena iz konteksta
Skoro istina – izjava je istinita, ali zahteva dodatna objašnjenja
Istina – izjava je potpuno istinita

Zlupotreba činjenica – izjava je tačna, ali je toliko izvučena iz konteksta ili je zanemaren čitav niz činjenica koje su zapravo mnogo važnije, nije moguće dati ocenu istina ili neistina
Neproverivo -kada akter koga ocenjujemo ne dostavi tražene odgovore, a nadležne institucije ili nemaju podatke ili ih, takođe, ne dostavljaju novinarima i nakon što proverimo sve javno dostupne baze podataka, možemo zaključiti da je izjavu nemoguće proveriti
Istinomer ocenjuje i Doslednost aktera. U ovoj kategoriji imamo tri ocene:

Nedosledno – ako je izjava nedosledna u odnosu na neku raniju izjavu ili delo
Nešto između – ako izjava nije sasvim dosledna, ali ne možemo da kažemo da je nedosledna
Dosledno – ako je izjava dosledna u odnosu na neku raniju izjavu ili delo
 
Treća kategorija su Obećanja. U ovoj kategoriji postoji šest ocena koje pokazuju da li se napreduje u sprovođenju obećanja i da li je obećanje ispunjeno:

Ni započeto – na realizaciji datog obećanja još nije počelo da se radi
Neispunjeno – obećanje nije ispunjeno do određenog roka koji je dat u obećanju
Krenuli pa stali – na ispunjenu obećanja je počelo da se radi, ali je prekinuto tokom vremena
Radi se na tome – na realizaciji datog obećanja se radi
Skoro ispunjeno – ispunjenje ovog obećanja je pri kraju
Ispunjeno – obećanje je ispunjeno

U slučaju ocenjivanja tvdnji koje se dele u medijima i na društvenim mrežama, Istinomer koristi ocene „netačno“, „delimično netačno“, „nedostaje kontekst“ te „izmenjena fotografija/video“.

Najčešće postavljana pitanja – FAQ

 

1. Da li moram da se registrujem da bih pisao (pisala) komentare?

Istinomer koristi Fejsbuk platformu za komentarisanje sadržaja. Da biste mogli da komentarišete potrebno je samo da budete ulogovani na svoj Fejsbuk nalog. Pravila korišćenja Fejsbuk komentara možete pročitati ovde.
 
Napomena: Zakon o javnom informisanju – član 38:  

Zabranjeno je objavljivanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredeljenosti, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.
 
Mišljenja izneta u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Istinomera. Istinomer ne vrši moderaciju komentara, već samo koristi filtere koji  automatski zabranjuju određene reči i psovke. Međutim, u slučaju da neko primeti komentar, koji predstavlja govor mržnje ili podstiče diskriminaciju, nasilje i sl, može kontaktirati redakciju Istinomera, koja će u tom slučaju postupiti i ukloniti sporan sadržaj.
 
2. Šta se ocenjuje?
 
Ocenjuju se izjave u kontekstu društveno političkih kretanja u zemlji. Izjave se svrstavaju u tri oblasti koje po nama definišu odgovornost za javno izgovorenu reč: istinitost, doslednost, ispunjavanje obećanja. Izbor izjava za ocenjivanje pitanje je uredničke odluke. Pri odabiru izjava za proveru i ocenjivanje tri su glavna kriterujuma: da je izjava proveriva, odnosno da u sebi sadrži činjenicu, da je objavljena u više različitih medija i da je od javnog interesa.
 
Slični kriterijumi primenjuju se i u slučaju proveravanja tačnosti tvrdnji koje su objavljene u medijima i na društvenim mrežama, a bitni kriterijumi su viralnost određene tvrdnje i posledica koju dezinformacije mogu imati na donošnje odluke građana.
 
3. Da li je isti princip ocenjivanja u sve tri kategorije?
 
Da! Postoje jasno definisane ocene i kriterijumi po kojima se ocenjuju izjave.
 
4. Ko su akteri?

Akteri su osobe čije izjave ocenjujemo.
 
5. Kako funkcioniše Istinomerovo partnerstvo s Facebookom?
 
Istinomer je zvaničan partner Facebooku u suzbijanju dezinformacija na ovoj društvenoj mreži u okviru Third-Party Fact-Checking programa. Istinomer svakodnevno proverava sadržaj i skenira lažne vesti na srpskom jeziku koje se objavljuju na Facebook i Instagram platformama, kako bi se usporilo širenje dezinformacija ili obmanjujućih informacija. 
 
Kada fektčekeri ocene neku priču kao neistinitu, Facebook je pokazuje niže na njuz fidu što značajno smanjuje njenu vidljivost i distribuciju. Ovo sprečava da se lažne informacije šire i smanjuje broj ljudi koji će ih videti. Stranice i domeni koje konstantno šire lažne vesti će primetiti da je distribucija njihovog sadržaja smanjena, a mogućnost zarade i reklamiranja ukinuta. Kada je neka objava označena kao neistinita, Facebook na to upozorava ljude koji je vide ili žele da je podele.
 
6. Mogu li korisnici ispraviti netačne informacije kako bi ocena bila povučena?
 
Facebook smanjuje doseg objavama koje nezavisni fektčekeri ocene kao: „netačno“, „delomično netačno“, „nedostaje kontekst“ te „izmenjena fotografija/video“. Ako korisnici Facebooka naknadno isprave informacije koje su ocenjene kao netačne, ocena im se povlači. Facebook neće preduzimati mere ograničavanja dosega prema korisnicima i stranicama koje isprave sporne informacije.

Facebook je propisao formu u kojoj ispravke moraju biti objavljene (predlog za sadržaj ispravke pronađite ovde). Korisnik mora ispraviti netačan sadržaj i jasno navesti da je izvorno iznesena tvrdnja bila činjenično netačna, zbog čega je ispravljena. 

Korisnik ispravku unosi u tekst koji je ocenjen kao netačan, ne objavljuje ga kao novi tekst. Ispravka mora biti naznačena u naslovu, u telu teksta i u originalnoj objavi tog teksta na Facebooku.

Ako želite ispraviti Facebook ili Instagram objavu koja sadrži fotografiju ili videozapis, ažurirajte tekst objave i jasno navedite da je izvršena ispravka. Ispravka može uključivati i link na dodatnu objavu koja sadrži ažuriranu, ispravljenu verziju fotografije/videozapisa ili link do članka u kojem je taj sadržaj ocenjen netačnim.

Ako nameravate unositi ispravku, važno je da ne brišete svoju izvornu objavu s Facebooka. Brisanje objave, odnosno teksta koji je ocenjen kao netačan onemogućava uvažavanje ispravke i osporavanja, kao i povlačenje ocene.

Nakon ispravke sadržaja koji je ocenjen kao netačan, javite nam se na e-mail adresu [email protected] sa molbom za povlačenje ocene. Izdavači imaju rok za ispravku od nedelju dana od dana kada su dobili notifikaciju da je njihov sadržaj ocenjen kao netačan, a Istinomer rok od jednog dana da potvrdi da je molba primljena.

Ako fektčekeri uvaže ispravku, Facebook ukida mere ograničenja dosega ili oglašavanja u skladu s Pravilima oglašavanja na Facebooku. Za obnovu dosega stranice obično je potrebno nekoliko dana. Na obnovu dosega i oglašavanja mogu uticati i druge intervencije protiv dezinformacija, poput ograničenja za klikbejt ili odbacivanje oglasa zbog kršenja Pravila oglašavanja na Facebooku. 

Ako smatrate da je Istinomer pogrešio u svojoj oceni, obratite nam se s obrazloženjem, odnosno jasnim argumentima koji govore u prilog vašoj tvrdnji da je izvorna ocena pogrešno dodeljena.