Početna Stranka: Demokratska stranka

Demokratska stranka

Datum osnivanja: 1990.
Period u vlasti: 2000-2003; 2007-2012.