Zoran Lutovac

Datum rodjenja: 7. 8. 1964.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 7. 8. 1964.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Rođen je 1964. godine u Beogradu. 
 
Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ističe da je bio stipendista Univerziteta u Beogradu za vreme redovnih studija i stipendista Zajednice za nauku grada Beograda za postdiplomske studije u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. 
 
Radio je u Institutu društvenih nauka, “Friedrich Ebert Stiftung” (kancelarija u Beogradu), bio ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori od 2008. do 2013. godine, a potom ponovo u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Bio je direktor Fonda za unapređenje demokratije Ljuba Davidović od 2001. do 2004. godine. 
 
Radio je kao savetnik predsednika Vlade Srbije za politička pitanja (2001-2003). Bio je član Koordinacionog tela Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju (2001-2003) i član ekspertskog tima Vlade Srbije za redefinisanje odnosa Srbije i Crne Gore (2001-2002). Nalazio se na poziciji stručnog konsultanta Komisije za Ustavnu povelju Srbije i Crne Gore od 2001. do 2002. godine, kao i stručnog konsultanta Ustavne komisije za donošenje novog Ustava Srbije 2003. godine. Bio je koordinator Ekspertskog tima za Ustav predsednika Srbije i predsednik Saveta za odnose sa građanskim društvom predsednika Srbije (2007- 2008). 
 
Objavio je, naglašava, dve monografije i više desetina članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima ili zbornicima iz oblasti međunarodnih odnosa, ljudskih i manjinskih prava i političkih odnosa u Srbiji i regionu. 
 
Navodi da je bio član Jugoslovenskog udruženja za Ustavno pravo od 1994. do 2007. godine, predsednik UO Instituta za Evropske studije od 2001. do 2004. godine, član UO Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva od 2001. do 2004. godine, član ekspertskog tima Savezne vlade za donošenje Zakona o nacionalnim manjinama 2001. godine i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Udruženja politikologa Srbije. 
 
Član je Demokratske stranke od 1996. godine. Bio je savetnik predsednika DS od 1996. do 2003. godine. Obavljao je funkciju predsednika Resornog odbora za nacionalne manjine DS (1997-2003) i predsednika Resornog odbora za ljudska prava DS (2004-2008). Bio je član Političkog saveta stranke u periodima od 1997. do 2008. godine i od 2013. do 2016. godine. Obavljao je funkciju ministra za evropske integracije Vlade u senci DS od 2015. do 2016. godine.
 
Za predsednika stranke kandidovao se na stranačkim izborima u septembru 2016. godine, ali je tada predsednik postao Dragan Šutanovac. Nakon mesec dana, na Izbornoj skupštini stranke, izabran je za predsednika Političkog saveta. Na toj funkciji bio je do nove Izborne skupštine, 2. juna 2018, kada je izabran za predsednika DS.