Srboljub Antić

Datum rodjenja: 20. 12. 1955.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 20. 12. 1955.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 1955. godine u Beogradu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je diplomirao 1982. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao 1991. (magistarska teza: „Efekti politike kamatnih stopa u jugoslavenskoj privredi“), a doktorirao 1998. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici (doktorska teza: „Privatizacija i ekonomska regulacija elektroprivrede“). po zanimanju doktor ekonomskih nauka. 
Ističe da  se usavršavao u evropskim i svetskim naučnim centrima (University of Toulouse, Institute d’Economie Industrielle, University of Florida, Public Utilities Research Center, University of Rhode Island, Institute for the Study of International Aspects of Competition, Central European University). 
Bio je ministar rudarstva i energetike u prelaznoj vladi 2000. godine. 
Radio je, kako navodi, u Međunarodnom monetarnom fondu, na Ekonomskom institutu i Institutu društvenih nauka. Pokrenuo je i učestvovao u nizu značajnih državnih i međunarodnih projekata kao što su: Politika kamatnih stopa, Aluminijumska industrija SFRJ, Konsolidacija metalurškog kombinata Smederevo, Restrukturiranje jugoslovenske industrije čelika, Plasmani banaka i metodi zaštite bankarskog kapitala u periodu sankcija i hiperinflacije, Ekonomski aspekti odnosa Elektroprivrede Crne Gore i Rudnika uglja Pljevlja, Restruktriranje Elektroprivrede Crne Gore.
Ministar je finansija Vlade u senci Demokratske stranke i predsednik Resornog odbora DS za finansije i monetarnu politiku. 
Početkom avgusta 2016. objavio je svoju kandidaturu za predsednika Demokratske stranke.