Bojan Pajtić

Datum rodjenja: 2. 5. 1970.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 2. 5. 1970.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Mesto:

Rođen je 2. maja 1970. godine u Senti. 

Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1995, na kome je, u oktobru 1996. izabran u zvanje asistenta na predmetu Obligaciono pravo. Na matičnom fakultetu 2000. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom „Fiducijarni sporazumi kao sredstvo obezbeđenja obligacionopravnih potraživanja“. Stekao je zvanje doktora pravnih nauka 16. juna 2008, kada je odbranio doktorsku disertaciju na temu: „Bračni imovinski ugovor“. Za docenta na predmetu Obligaciono pravo je izabran 2009.godine. 

Odmah po završetku fakulteta počinje da radi u novosadskom Okružnom sudu.  Autor je i koautor naučnih radova i prikaza iz oblasti Obligacionog prava, Zemljišnog prava i Prava intelektualne svojine. Radove je objavljivao u časopisima „Pravni život“, „Pravo − teorija i praksa“, „Glasnik Advokatske komore Vojvodine“, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu“, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“. 

Iako se u nekim njegovim biografijama tvrdilo da je u DS ušao 1996. godine kao član Narodne stranke Milana Paroškog, koja se priključila demokratama, Pajtić ističe da je njegov otac kratko bio član predsedništva te stranke, u fazi konstituisanja, a da on nije bio u NS. Bio je portparol Gradskog odbora DS-a, a od 2000. bio je član Izvršnog odbora Skupštine grada Novog Sada, zadužen za opštu upravu i propise. Nakon lokalnih izbora održanih u septembru 2000. godine, izabran je za potpredsednika Izvršnog odbora. U toku celog skupštinskog saziva 2000−2003. obavljao je dužnost predsednika Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Od marta do decembra 2003. bio je Šef poslaničkog kluba „DOS − reforme Srbije“. 

Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine 2004−2008. godine, predsednik Vlade AP Vojvodine 2008−2012. godine. Na sednici Skupštine Vojvodine održanoj 11. jula 2012. godine ponovo izabran za predsednika Vlade Vojvodine. Na sednici Skupštine Vojvodine održanoj 20. juna 2016. vlast u Vojvodini preuzima koalicija oko SNS, čime Pajtić, nakon 12 godina, prestaje da obavlja funkciju pokrajinskog premijera.  

Na Skupštini Demokratske stranke održanoj 31. maja 2014. godine izabran je za predsednika Demokratske stranke. Na prvim neposrednim stranačkim izborima novog rukovodstva DS, 24. septembra 2016, članovi su za novog predsednika izabrali Dragana Šutanovca, koji je dobio 59 odsto glasova, a Pajtić 16 odsto. 

Odmah posle stranačkih izbora dao je ostavku na mesto šefa poslaničke grupe te stranke u Skupštini Srbije.

B92, 25. 9. 2016. godine
'Juče je stranka na izrazito demokratski i legitiman način donela odluku da je vode Šule (Dragan Šutanovac), Kena (Radoslav Milojičić) i Balša (Božović), odustavši od višedecenijske prednosti koju je u odnosu na ostale organizacije DS imala. Taj izbor kao demokrata poštujem', dodao je Pajtić.

Ističe da govori engleski i mađarski jezik.