Početna Stranka: vanstranačka "ličnost"

vanstranačka "ličnost"

Datum osnivanja:
Period u vlasti: