Početna Oznaka: skupštinski odbori

Od 20 skupštinskih odbora samo dva vode opozicionari

Kako unaprediti rad skupštinskih odbora?