Uvela sam praksu da na sednice odbora dolaze ministri

Marija Obradović o prisustvu ministara na sednicama skupštinskih odbora. (N1, 21. 9. 2016. godine)
“Od 2014. sam na čelu odbora koji kontroliše vojsku i policiju. Uvela sam praksu da na tri meseca dolaze ministar policije i vojske koji podnose informaciju o radu.”
Narodna poslanica SNS  Marija Obradović navela je da je kao predsednica skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove od maja 2014. uvela praksu da lično resorni ministri informišu i odgovaraju na pitanja poslanika o stanju u vojsci i policiji.
Ako se pogleda arhiva Otvorenog parlamenta u delu koji se odnosi na sednice ovog odbora u desetom sazivu 2014-2016, nesporno je da su na sednice koje je vodila Obradovićava zaista dolazili glavom i bradom resorni ministri da polažu račune narodnim poslanicima. Po pet puta su o aktivnostima u sistemu odbrane i policiji govorili tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić i policije Nebojša Stefanović. Mada, istine radi, i jedan i drugi ministar nisu baš redovno obrazlagali aktivnosti u resoru, kako to tvrdi za N1 Obradovićeva, već su na jednoj sednici predstavljali odjednom dva, ili čak tri kvartalna izveštaja o radu.
Sa druge strane, ne može se reći da je Obradovićeva, inače prva žena na čelu ovog odbora, uvela tu praksu jer je prema članu 49 Poslovnika o radu Narodne skupštine, ministar odbrane dužan lično da podnese odboru tromesečni izveštaj o radu ministarstva, dok za ministra policije to nije eksplicitno navedeno. Međutim, prisustvo ministra se garantuje još jednim članom poslovnika (član 229) kojim se nedvosmisleno kaže da “ministar informiše o radu ministarstva nadležni odbor jednom u tri meseca”.   
*
Poslovnik kaže da ministar informiše nadležni odbor / PrintScreen

Dakle, de facto Obradović tvrdi da je u stvari uvela praksu da se poštuju zakon i poslovnik. U poređenju sa nekim ranijim sazivima skupštine, pa i sa drugim odborima tog istog desetog saziva, jasno je da je ona najdalje otišla u insistiranju da ministar mora da dođe pred poslanike. Istinomer zato pozdravlja nastojanja ove parlamentarke, tim više jer se nadamo da će kao visoki funkcioner vladajuće stranke i iskusna poslanica biti primer ostalim skupštinskim odborima i ministrima u nastojanjima da se u budućnosti apsolutno pridržavaju obaveza koje je poslovnik predvideo. Podsećamo da njena inicijativa u vezi sa sprovođenjem zakona i odredbi pravilnika jača kontrolnu funkciju parlamenta na koju poslanici često zaboravljaju.

S obzirom da je dolazak ministara zakonska obaveza koja bi trebalo da se podrazumeva i poštuje u radu srpskog parlamenta, a ne dobra praksa koju je predsednica odbora samoinicijativno uvela u rad tog tela, Mariji Obradović ocena skoro istina.
Istinomer je tragajući za podacima o kontrolnoj ulozi parlamenta ustanovio da neki ministri apsolutno nikada nisu došli u odbor da lično informišu poslanike o svom radu. Ako su i dolazili, nisu to redovno činili na svaka tri meseca, kako to poslovnik od njih zahteva.
Recimo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar samo tri puta je došao na sastanke resornog odbora kojim je rukovodila Slavica Đukić Dejanović, poslanica koalicionog partnera SPS-a. Dva puta je govorio o važnosti vakcinacije, jednom o dijabetesu, a jedan jedini izveštaj za 2015. je predstavio državni sekretar. 
Kad je reč o odboru za privredu, regionalni razvoj, turizam i energetiku kojim je predsedavala poslanica SNS Aleksandra Tomić: ni tadašnji ministar privrede Željko Sertić, ni trgovine i turizma Rasim Ljajić, ni energetike Aleksandar Antić niti jednom nisu došli da govore o svojim rezultatima, iako je Sertić sedam puta predstavljao zakone. Ostala dvojica ministara nisu čak ni zbog toga dolazili u ovaj odbor. 
Ako pogledamo odbore kojima predsedava neki opozicioni narodni poslanik, onda se takođe može reći da ministri ne dolaze redovno. Na primer, na odbor za evropske integracije čiji je predsednik bio Aleksandar Senić iz poslaničke grupe Boris Tadić – Nova demokratska stranka, resorna ministarka Jadranka Joksimović (SNS) je samo tri puta lično predstavila izveštaj o stanju u evropskim integracijama Srbije, ali osim nje niko drugi iz ministarstva to nije radio. 
Narodna poslanica Marija Obradović izabrana je u maju 2014. za predsednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na predlog tadašnjeg šefa poslaničke grupe SNS Zorana Babića, sa obrazloženjem da bi, zbog težnje ka što većoj rodnoj ravnopravnosti, bilo dobro da to telo vodi žena. Dve godine kasnije, nakon vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu 2016. Obradovićeva je ponovo izabrana za predsednicu ovog odbora. Na to mesto ju je predložila Jasmina Obradović (SNS), rekavši da je „maestralno“ vodila taj Odbor i u prethodnom sazivu i da je dobro da na čelu odbora koji se bavi odbranom bude žena.