Početna Oznaka: SDS

Kluni u turskoj seriji

Saga o preletačima, deo četvrti

Pošto apsolutna većina u Beloj Palanci?

Saga o preletačima, deo drugi

Mapa preletača na lokalu

Najveći broj regiona opet bez poslanika