"Ispunili smo sve kriterijume po pitanju ekonomije i MMF-a i Svetske banke i Evropske komisije. Nijednu primedbu, u pojedinim oblastima smo imali primedbe, ali u ovoj oblasti, ključnoj oblasti za životni standard građana, nismo imali gotovo bukvalno ni jednu jedinu primedbu u poslu koji smo obavljali."

(Premijer o oceni ekonomskih rezultata Vlade Srbije. (Otvoreni parlament, 9. 8. 2016. godine) )

“Nažalost, fond svinja je umanjen od 2011. godine praktično za dva miliona. Od 3,9 miliona svinja, koliko je u ovoj zemlji bilo 2011. godine, sada smo spali na svega dva miliona.”

(Poslanik Demokratske stranke Bojan Pajtić o broju svinja koji se uzgaja u Srbiji. (Otvoreni parlament, 10. 8. 2016. godine))

U regionu dajemo ubedljivo najviše za medalje na Olimpijadi

“Naši sportisti će imati ubedljivo najveće naknade za osvojene medalje, ubedljivo najveće u celom regionu i dvostruko veće nego što Sjedinjene Američke Države daju. U Evropi od nas će veće davati Italija, mislim Nemačka, ali imajte u vidu njihove plate i primanja, pa je to logično. Mi dajemo tri puta više novca nego Hrvati, koliko daju za njihovu medalju.“

“Od 2012. godine do danas, uspeli smo da prepolovimo trgovinski deficit koji imamo sa EU."

(Premijer o trgovinskoj razmeni sa EU. (Otvoreni parlament 9. 8. 2016. godine))

"Izdvajanjа za nauku u Srbiji 1% BDP-a su niža od proseka EU, oko 2% BDP-a u 2013. godini. Iz privatnog sektora dolazi svega 7,5% svih ulaganja u nauku što je značajno ispod proseka EU gde čak 55% svih ulaganja u nauku čine investicije privatnog sektora."

(Predsednik Vlade Aleksandar Vučić o ulaganjima u nauku. (Otvoreni parlament, 9. 8. 2016. godine))

Neću biti u Vladi ako izgubim u Sandžaku

"Neću da sedim u Vladi ako izgubim izbore u Sandžaku. Ne pada mi napamet."

"Sazvala sam sednicu u kraćem roku nego po poslovniku da bi vlada bila izabrana u zakonskom roku."

(Predsednica Narodne skupštine o sazivanju posebne sednice na kojoj se bira Vlada Republike Srbije. (Otvoreni parlament, 9.8.201. godine))

“Pokažite mi zemlju u svetu koja je za samo dve godine uspela da spusti budžetski deficit sa osam odsto na manje od dva odsto BDP-a. Ko mi takvu zemlju pokaže, vodim ga na večeru."

(Premijer o brzom sređivanju javnih finansija u Srbiji. (Tanjug, 28. 7. 2016. godine))

Komunalna preduzeća poslovala sa profitom prošle godine

“Uveden je rad i u gradska javna komunalna preduzeća, koja su 2013. poslovala sa gubitkom od dve milijarde dinara, da bi danas pravila profit od dve milijarde dinara. To je važno jer 85 odsto tog profita ide u budžet Grada Beograda iz koga se finansiraju infrastrukturni projekti, izgradnja škola, vrtića i igrališta.”

Pitajte Istinomer
Da li Srbi na Kosovu i Metohiji još uvek primaju duple plate?
Iako je Vlada 18. oktobra 2012. donela zaključak u kojem se traži da  nadležni organi državne uprave utvrde ko od zaposlenih pored plata iz budžeta Srbije, ostvaruje zaradu i od prištinskih institucija, četiri godine kasnije i dalje ima zaposlenih u srpskim sredinama koji primaju duple plate.
Suma sumarum
Istinomer preporučuje

Istinomer uživo ocenjivao ekspoze mandatara Vučića

Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić 9. avgusta je izneo plan rada za naredni period o čemu su u naredna dva dana raspravljali poslanici u Narodnoj skupštini. Istinomer je u realnom vremenu ocenjivao izjave mandatara i beležio njegova obećanja.

Uočili smo da Vučić ponavlja neka od obećanja iz prethodnog ekspozea, koja u međuvremenu nisu ispunjena, a ponavlja i neke od tvrdnji za koje smo već utvrdili da nisu istinite.