Predstavljanje istaknutih pravnika pred Odborom – bez stavova, uz Đukanovićeve savete i razgovor o togama

Predstavljanje kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, trajalo je više od osam sati. Javno slušanje pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održano je u subotu, a predsednik ovog tela Vladimir Đukanović predstavio ga je kao „polufinale”. „Veliko finale” u kome će plenum birati po četiri kandidata dvotrećinskom većinom, predsednik Skupštine Vladimir Orlić u uvodnoj reči najavio je za - nekoliko sedmica.
Izvor: Parlament

Podsećajući na sprovedeni referendum, Orlić je otvorio, prema njegovim rečima, posao koji je započet sa idejom da samostalnost i nezavisnost u radu pravosuđa podigne na nivo više nego ikada ranije.

Potom je Vladimir Đukanović najavio dugu sednicu, a već tokom čitanja agende naglasio je da ako je potrebno da se zanoći – zanoći će se.

„Niko neće biti uskraćen da kaže šta god želi, potpuna demokratija”, rekao je na početku i svi i jesu pričali šta su hteli.

Nakon predstavljanja kandidata – istaknutih pravnika, koja su se svodila na pokazivanje teorijskog znanja i nabrajanje nadležnosti, usledila su i pitanja poslanika, zainteresovane javnosti (one pozvane) i predstavnika ministarstva. 

Povezan sadržaj

Sem toga, Vladimir Đukanović udelio je usput i po koji savet kandidatima i konstatovao „sve ono što ste naučili na Pravnom fakultetu, to sve pada u vodu, nažalost”.

Đukanović je rekao kandidatima da nisu svesni šta ih čeka, a pošto je zbog funkcije koju je obavljao (a koju i sada obavlja) bio član i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, objasnio je kandidatima da je znao šta ga čeka – nikada to ne bi prihvatio, a posebno ih je upozorio na svest našeg naroda da se sve preko veze rešava.

Govereći o paklu i katastrofi, kandidatima je savetovao da ko od njih bude izaban odmah baci mobilni telefon ili u najmanju ruku da promeni broj.

„Koliko će vam se javiti starih prijatelja sa kojima ste toliko družili, ali pre jedno 30 godina doduše. Familiju ćete da vidite koliko vam je velika. A oni što vam kažu ‘šef je rekao da se ovi izaberu’, njih ćete se nagledati koliko vam duša ište. Šta je ključni problem svih ljudi koji će biti izabrani u VSS i VST, taj što će svako misliti da ste režimski poslušnici u glavi”, rekao je Đukanović.

A šta su rekli kandidati?

Povezan sadržaj

 

VSS – o Savamali nemamo dovoljno činjenica

 

Kandidati za Visoki savet sudstva su profesorka Pravnog fakulteta u Kragujevcu Jelena Vučković, advokat Žikica Dronjak, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Nikola Bodiroga, savetnica Poverenika za informacije od javnog značaja Marina Grbić, advokat Rastko Brajković, viši tužilački pomoćnik Aleksandar Popović, advokat Srđan Stefanović i redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Nataša Delić.

Tokom svojih izlaganja istakli su da Visoki savet sudstva treba da jemči nezavisnost, osvrnuli su se na efikasnost, odgovornost, dostojanstvenost i integritet sudstva. Govorili su i o problemima i vrednovanju rada sudija. Pričalo se i o budžetu, materijalnoom položaju nesudskog osoblja, jer kako je rečeno iza svakog dobrog sudije stoji dobar sudski saradnik i zapisničar. Bilo je reči i o vraćanju poverenja u sudstvo, većoj otvorenost prema medijima, etičkim principima i odlivu kvalitetnih pravnika.

Međutim, kada je došlo na red da odgovore na pitanja poslanika – konkretni stavovi su izostali

Poslanica i zamenica predsednika Odbora Jelena Jerinić (Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, Moramo) pitala ih je za stav o pominjanju sudije Miodraga Majića u negativnom kontekstu, o razrešenju sudija 1999. i 2000. godine, kao i da li bi Visoki savet sudstva trebalo da reaguje na istupanja Dragana J. Vučićevića, kojima prema njenom mišljenju napada sud.

Pavle Grbović, koji nije član ovog Odbora, osvrnuo se na rušenje u Savamali, a kandidate je pitao za vrednosni sud da li je u konkretnom slučaju došlo do potpunog sloma pravne države u Srbiji, kao i za njihov profesionalni sud da li su pravosudni organi svoj posao odradili kvalitetno.

Svaki odgovor može da stane u jednu rečenicu:

„Činjenice nisu poznate”. 

Povezan sadržaj

 

VST – kao da ne živimo u istoj državi

 

Kandidati za Visoki savet tužilaštva su doktor pravnih nauka i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu Miroslav Đorđević, pomoćnik direktora Koridora Srbije Dušan Purić, advokati Predrag Ćetković, Vesna Luković i Vladimir Simić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Nenad Tešić, službenica Bezbednosno-informativne agencije Jelena Glušica i docent na Pravnom fakultetu Megatrend univerziteta Bojan Petrović.

Prema rečima kandidata, imperativ njihovog rada je jačanje samog Saveta i samostalnosti tužilaštva, nadajući se da će njihov kvalitetan rad ohrabriti kandidate za sledeći mandat. I ovde se pričalo o vrednovanju kandidata za funkcije javnih tužilaca. Kao i njihove kolege, uglavnom su govorili o nadležnosti koja je određena Zakonom.

Malo drugačije rešenje za podizanje poverenja naroda u pravosudne funkcije imao je profesor Nenad Tešić, koji je pričao o pravosudnim odorama – togama. 

Povezan sadržaj

„Samo na prvi pogled posvećena je vizuelnom identitetu nosilaca pravosudnih funkcija, ali je na dubljem pravno-filozofskom planu, neka vrsta manifesta sa jasno istaknutim sistemom vrednosti, skupom principa i garancija, koje je po mom uverenju potrebno uspostaviti u srpskom pravosuđu kao vernom ogledalu našeg društva”, rekao je Tešić i dodao da istraživanja stavova javnosti pokazuju da većina naroda u Srbiji veruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Vojsci Srbije, a da oni ulažu dosta u spoljašnji izgled.

Ovaj kandidat pokrenuo je polemiku o tome šta je javnost i kakvo je mišljenje javnosti o Pravnom fakultetu (sa poslanicom Jelenom Jerinić). Ipak i ovu raspravu Vladimir Đukanović okončao je rečima da je njeno pravo kao poslanice da postavi pitanje, a njegovo kao kandidata kako će da odgovori. 

***

Predstavljanje kandidata moglo bi da se kratko opiše rečenicom – „Kao da ne živimo u istoj državi”.

Ovo je više puta rekla poslanica Jerinić kandidatima uz konstataciju da iz njihovog izlaganja građani mogu da zaključe da ne postoji nikakav pritisak na rad tužilaštva. I „lepo je ako smo tako optimistični”, prokomentarisao je Vladimir Đukanović, nakon što je kandidat Aleksandar Popović rekao da bi njihov cilj trebalo da bude da poverenje građana povećaju sa trenutnih 22 odsto na bar 44 odsto.