Izbori za Visoki savet sudstva: Oslobođenje od politike?

Po preliminarnim rezultatima izbora za Visoki savet sudstva, poverenje kolega dobili su Zorana Delibašić, Marija Aranđelović Jureša, Vukica Kužić, Snežana Bjelogrlić i Žak Pavlović. Sagovornice Istinomera iz Društva sudija Srbije i Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM kažu da su velika izlaznost sudija i ovakav rezultat glasanja pokazali da sudstvo želi da se oslobodi političkog uticaja, kao i da sudije boli kada im izvršna vlast ruši ugled.

Izbori za Visoki savet sudstva usledili su nedugo posle izbora za Državno veće tužilaca. U trci kandidata, “čuvara profesije”, uočene su mnoge manjkavosti – neravnopravan tretman i mešanje vlasti, kako su i u jednom i dugom slučaju pojedini tužioci i sudije javno isticali.

 

 

Međutim, kako se i jedan od njih nedavno zapitao da li će to “u startu narušiti ili možda pospešiti očekivano zajedništvo i solidarnost članova VSS-a u zaštiti fundamentalnih interesa sudstva, a pre svega nezavisnosti, samostalnosti i nepristrasnosti sudova i sudija”, odgovor je stigao juče.

Rezultati su ohrabrujući s obzirom da su izabrani ljudi od integriteta, što je u skladu sa mišljenjima sudija da ovaj posao treba da obavljaju i da treba da budu izabrani ljudi od integriteta sa većim iskustvom”, kaže za Istinomer dr Katarina Golubović iz YUCOM-a.

 

Sudija – meta svima

 

Po njenim rečima, velika izlaznost, a i rezultati, pokazali su da je sudijama stalo do ovih izbora.

“Naročito zato što smatraju da će pred Visokim savetom sudstva u narednom periodu biti mnogo teže i značajnije odluke koje se tiču ustavnih reformi. Oni očekuju da VSS vodi računa o ugledu pravosuđu i jačanju odgovornosti. Pravosuđe kao veliki problem vidi poljuljanost poverenja, tj, neopravdano poljuljano poverenje građana u pravosudni sistem. To je vrlo bitna percepcija koja se promenila u zadnjih pet godina. Vidi se da ih jako boli rušenje njihovog ugleda koje dolazi od izvršne vlasti”, kaže Golubović.

Upravo ta percepcija sudija, primećuje, uticala je na izbor izbornih članova VSS:

“Uloga koja se u narednom periodu očekuje da ispuni VSS je odgovor na pitanje zbog čega su upravo ti kandidati izabrani. Sudstvo želi da bude oslobođeno političkog uticaja. I to mogu da tvrdim i iz razgovara sa sudijama. Sudije su osetljive, meta svih, ko god da je na vlasti”, zaključuje naša sagovornica.

 

Različit tretman kandidata i nezainteresovanost Javnog servisa

 

Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije kaže da su u njenoj organizaciji zadovoljni rezultatima izbora iako se pokazalo da bi izbore trebalo bolje organizovati.

Povezan sadržaj

“Iznenađeni smo i zahvalni kolegama koji su izašli u jako velikom broju iako je pandemija i baš loši uslovi su bili i za predstavljanje i za glasanja. Izbor predsednice Društva sudija je odlična vest i nezapamćen broj glasova koji je dobila do sada – pogotovo u konkurenciji 16 kandidata, tj. 15 jer se jedan povukao”, kaže Boljević.

Po njenim rečima kandidati su imali različit tretman – neki su bili povlašćeni, ali, ipak, nisu prošli.

“Ima puno mesta za unapređenje procesa”, reči su Dragane Boljević.

A kako se navodi i u saopštenju Društva sudija, “sa ponosom ukazuju da je najveći broj glasova u istoriji sudskih izbora osvojila predsednica Društva sudija Srbije Snežana Bjelogrlić, prvoplasirani kandidat u bazi osnovnih i prekršajnih sudova; i ponovo ukazuju da je, i na ovim izborima, nedostajala bolja regulacija izborne kampanje i organizacija izbora, i izostalo šire izveštavanje medija, pre svih Javnog servisa, o izborima u ovoj grani državne vlasti.”

Ovo udruženje očekuje da će nov saziv Visokog saveta sudstva biti “proaktivniji i temeljniji u rešavanju gorućih pitanja u sudstvu, transparentniji u radu i dostupniji kolegama”.

Upravo to su i temelji većine obećanja sudija koje su izabrane.

 

 

Ohrabriti sudije da javno govore

 

U svom programu Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, istakla je da treba intenzivirati komunikaciju među sudijama, kao i sa VSS, da je neophodno ujednačavanje sudske prakse i stalna obuka sudija.

Povezan sadržaj

Sudija Višeg suda u Beogradu Marija Aranđelović Jureša rekla je da “hrabrost ne treba da se svede na izuzetnu ličnu hrabrost sudije, već sistem treba da stvori uslove za izražavanje sopstvenog profesionalnog stava kao garantovanog prava”.

Neophodno je, kako je istakla, ohrabrivanje sudija da slobodno formiraju i javno iznesu svoje mišljenje u vezi sa svim stručnim i društvenim problemima.

Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Vukica Kužić, izabrana za članicu VSS za sudove sa teritorije autonomnih pokrajina, istakla je da samo odgovoran sudija je i dobar sudija.

“Loš rad pojedinca i nemaran odnos prema poslu, neznanje i neodgovornost urušava ugled celog pravosuđa, koje se neretko u medijima ili od strane trećih lica neopravdano označava kao loše, korumpirano i nesposobno.(…) Izbor najboljih je i najjači garant nezavisnosti rada pravosuđa”, navodi se u njenom programu.

Sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu Žak Pavlović poput drugih kandidata ističe kao problem i opterećenost sudija,

“Samo do kraja oktobra 2020. u Trećem osnovnom sudu primljeno je više od 38.000 predmeta a u tom sudu u toj materiji postupa 27 sudija”, kaže Pavlović.

Povezan sadržaj

Neophodna je, kako kaže, analiza broja sudija i rešavanje problema opterećenosti kao i odliva kvalitetnog kadra. Po njegovim rečima, položaj sudija treba da se počne tretirati na način na koji se danas tretiraju policija, vojska, lekari

Sudija Osnovnog suda u Ivanjici Snežana Bjelogrlić kaže da je “nezavisan onaj sudija koji ne prima instrukcije od drugih, pre svega od druge dve grane vlasti, ali ni od svojih kolega, niti od bilo koga drugog, a nepristrasan onaj koji u konkretnom slučaju nema predrasude, već odluke donosi primenom prava nakon razmatranja bitnih činjenica”.

“U okviru nadležnosti vezanih za izmene zakona smatram takođe da je neophodno da se zbog značaja Saveta kao institucije koja obezbeđuje i garantuje nezavisnost sudija i sudova, izmeni i Zakon o Visokom savetu sudstva, i to, pre svega, u pravcu reprezentativnosti izbornih članova Saveta iz reda sudija, tako što bi sve sudije birale sve kandidate, a kandidovale ih njihove baze”, napisala je između ostalog Bjelogrlić u svom programu.

 

Naslovna fotografija: Canva