Dolovac se prezentovala, a Državno veće tužilaca još utvrđuje listu kandidata

Posle dva mandata, republička tužiteljka Zagorka Dolovac opet je ušla u trku za istu funkciju. Neveselo je odjeknula vest da je ona jedina kandidatkinja, nakon čega je objavljeno da su se pojavila još neka imena, makar formalno. Iz Državnog veća tužilaca, koje utvrđuje listu kandidata (posle čega Vlada i Narodna skupština dobijaju reč u procesu izbora RJT), za Istinomer kažu - “postupak utvrdjivanja liste kandidata za Republičkog javnog tužioca je i dalje u toku”.

Na sajtu DVT objavljeno je da su stigle četiri prijave potencijalnih kandidata za Republičkog javnog tužioca. U ponedeljak su objavljeni i program i prezentacija tužiteljke Zagorke Dolovac. Na naše pitanje kada će biti intervjuisani ostali kandati, dobili smo odgovor od Odeljenja za odnose sa javnošću DVT-a:

“Komisija za utvrdjivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava na konkurs za izbor kandidata za Republičkog javnog tužioca je u toku postupka razmatranja utvrdilo da prijave koje su podneli Svetlana Tekić iz Beograda i Miodrag Mali iz Novog Sada ne ispunjavaju uslove za kandidovanje koji su predvidjeni Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca, s obzirom da podnosioci nisu dostavili Veću konkursnu dokumentaciju koja je propisana kao obavezna, shodno čl. 50 Poslovnika.”

Kao i:

“Iz navedenog razloga prijave ovih podnosilaca su odbačene kao nepotpune, o čemu su podnosioci obavešteni službenim putem uz pouku o pravnom leku u vidu mogućnosti ulaganja prigovora Državnom veću tužilaca u roku od tri dana od dana prijema odluke. Javnost je ranije obaveštena da je jedan od kandidata na sopstveni zahtev povukao podnetu kandidacionu prijavu. Postupak utvrdjivanja liste kandidata za Republičkog javnog tužioca je i dalje u toku.”

Šta, beše, radi Veće, a šta Republički javni tužilac?

Izvor: crta.rs/Otvorenost pravosudnih organa u Srbiji i regionu u 2017.godini

 

Izvor: RJT

A što se tiče dužnosti i funkcije najvišeg tužioca u zemlji, podsetimo se:

“Radom Republičkog javnog tužilaštva rukovodi Republički javni tužilac koji ga predstavlja pred drugim organima, institucijama i građanima. Republički javni tužilac rukovodi tužilačkom upravom, nadzire rad odeljenja, Službe za opšte poslove i Sekretarijata, ostvaruje stalni uvid u rad javnog tužilaštva kao celine i pojedinačni rad zamenika i zaposlenih i preduzima mere za pravilno, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova u Republičkom javnom tužilaštvu”, stoji u zakonu.

 

O čemu govori Dolovac u svom programu?

 

Za sada, jedino predstavljanje (skoro) jedine kandidatkinje, sudeći po saopštenjima Državnog veća tužilaca, odigralo se u ponedeljak ujutru. Mada se mogu čuti paralele i poređenja sa izborom za predsednicu Vrhovnog kasacionog suda, kada se sudija Jasmina Vasović jedina prijavila za tu funkciju, Visoki savet sudstva je transparentnije sproveo taj izbor. Javnost je ipak ranije bila upoznata sa vremenom intervjua kandidatkinje, pa su novinari mogli i da se akredituju, a i da prisustvuju.

Na sajtu DVT su u isti mah objavljeni i program i prezentacija republičke tužiteljke. Na tačno 70 stranica Zagorka Dolovac govori o tome šta je sve postigla tokom dva mandata i koji su joj planovi i prioriteti za sledeći mandat (nema ograničenja u našem pravu za broj mandata).

Izdvoijili smo neke delove njenog programa.

“U svom dosadašnjem radu kao Republički javni tužilac uložila sam svoj maksimalni napor u okviru Ustavom i zakonima propisanih ovlašćenja da obezbedim efikasno i uspešno postupanje javnog tužilaštva Republike Srbije”, kaže Dolovac u uvodu.

 

Pa onda i:

“…kao Republički javni tužilac pružila sam punu podršku učešću javnog tužilaštva u izradi, reviziji i sprovođenju najvažnijih strateških dokumenata, kako radi unapređenja rada javnog tužilaštva, a time i pravosuđa, tako i radi napretka Republike Srbije u evropskim integracijama, a sve u cilju obezbeđenja vladavine prava i bezbednijeg i boljeg društva za naše građane.”

Kako kaže, planira da nastavi “maksimalno posvećeno rukovođenje Republičkim javnim tužilaštvom i javnim tužilaštvom naše zemlje, a i “obezbeđivanje uslova za uspešno postupanje kao i unapređivanje uslova i rezultata rada u borbi protiv svih vidova kriminala”.

 

Prioriteti

 

Za Dolovac, prioriteti u budućem radu su “odlučna borba protiv kriminala, naročito protiv korupcije, organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela, povećanje efikasnosti krivičnog gonjenja, jačanje međunarodne saradnje, jačanje ljudskih, tehničkih i stručnih kapaciteta javnog tužilaštva”.

“Takođe, zalagala sam se za dosledno sprovođenje osnovnih principa u radu javnog tužilaštva u vidu primene načela samostalnosti, nepristrasnosti i profesionalnosti kao i odgovornosti, te sam preduzela i mere za uspostavljanje i unapređenje rada disciplinskih organa, etičkog odbora i poverenika za samostalnost”.

Aktuelna tužiteljka o svom radu još kaže:

“Starala sam se i staram se za poštovanje Ustava, zakona i međunarodnih standarda, kao i za dosledno poštovanje najvažnijih osnovnih principa javnog tužilaštva koji uključuju: samostalnost, nepristrasnost, profesionalnost…”

 

 

Osvrće se, pritom, na protekla dva mandata, sprovedenu organizacionu reformu, nove zakone, specijalizaciju za borbu protiv korupcije itd. Ističe uvođenje kontakt tačaka za međunarodnu pomoć, dva nova odeljenja u RJT-u, otvaranje Stalne kancelarije tužioca za vezu Republike Srbije u Evrodžast-u, u Hagu…

 

Odlučno protiv kriminala

 

“Suzbijanje teških krivičnih dela bio je moj osnovni zadatak u toku prethodnog mandata, na kome sam radila zajedno sa drugim nadležnim državnim organima, odlučno se boreći protiv organizovanog kriminala, korupcije, ilegalne trgovine narkoticima, privrednog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, visokotehnološkog kriminala, nasilja u porodici, nasilja na sportskim priredbama i dr.”

Dolovac govori, to jest piše i o “mnogim uspešnim akcijama borbe protiv najopasnijih kriminalnih klanova i narko-dilera, borbe protiv korupcije i privrednog kriminala, kao i pranja novca, usled čega je Republika Srbija uklonjena sa sive FATF liste, što je dokaz odlučnosti države u borbi protiv kriminala i velike posvećenosti i profesionalnosti svih uključenih državnih organa, a pre svega javnog tužilaštva, jer niko ne može biti iznad zakona”.

 

Povezan sadržaj
Tim Istinomera 10. 5. 2018.

 

Posebna odeljenja za borbu protiv korupcije, oprema, udarne grupe i mreže službenika za vezu, takođe su tema programa.

“U tom smislu, u toku mog sadašnjeg mandata, Tužilaštvo za organizovani kriminal posvetilo je veliku pažnju kako krivičnim delima tzv. klasičnog organizovanog kriminala, odnosno krivičnom gonjenju trgovine narkoticima, ljudima i oružjem, tako i ispitivanjem i procesuiranjem spornih privatizacija i drugih vidova privrednog kriminala, pokazujući da nema nedodirljivih. Postignuti su vidljivi rezultati u procesuiranju tzv. visoke korupcije, u okviru kojih je optuženo više lica ranga visokih državnih funkcionera. Takođe, ostvareni su značajni rezultati u saradnji sa međunarodnim partnerima, u kojoj se javno tužilaštvo Republike Srbije pokazalo kao pouzdan partner najpoznatijim inostranim državnim organima, poput američke agencije za suzbijanje trgovine narkotivcima (DEA) i britanske organizacije za suzbijanjeorganizovanog kriminala (SOKA)…”

 

Saradnja

 

Dolovac navodi i kako je unapređena bilateralna saradnja sa tužilaštvima drugih zemalja, pa je tako, između ostalog, i saradnja s Vrhovnim tužilaštvom NR Kine uspostavljena za njenog mandata.

“O uspešnoj međunarodnoj saradnji i njenom vrednovanju od strane inostranih partnera svedoči i dodela odlikovanja Republike Francuske 30.9.2019. godine, kada mi je ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji, Žan Luj Falkoni, dodelio kao Republičkom javnom tužiocu odlikovanje Viteza ordena Legije časti Republike Francuske, u ime Predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona…”

 

Transparentno

 

“Sve mere koje kao tužilac i tužilaštvo preduzimamo, u skladu sa zakonskim mogućnostima, trebaju biti transparentne i dostupne javnosti. S tim u vezi nastaviću sa aktivnostima Republičkog javnog tužilaštva da podatke o relevantnim aktivnostima rada objavljuje na internet prezentaciji, omogućavajući time javnosti širi i celovitiji pristup podacima, uključujući Godišnji i druge izveštaje u vezi sa radom, te posebno Informator o radu i druge relevantne informacije koje ne nose oznaku poverljivosti, ali su od značaja za podizanje svesti građanja o ulozi i poslovima koje obavljaju javni tužioci i njihovi zamenici u tužilaštvima naše zemlje.”

U toku je, kaže, izrada revidiranog Etičkog kodeksa.

 

Šef Misije OEBS-a Jan Bratu i Zagorka Dolovac sastali su se nedavno u Beogradu, Foto: Beta/Milan Obradović

 

“U narednom periodu ću se starati da kao jedan od ključnih stubova koji će podupreti prethodno navedene planove za učvršćivanje sistema savremenog izbora, vrednovanja rada i odgovornosti u javnim tužilaštvima Republike Srbije, u potpunosti zaživi svest o postojanju kao i primeni novog Etičkog kodeksa javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca pod nadzorom Etičkog odbora Veća.”

 

Zaključak Z. D.

 

“Biti Republički javni tužilac je odgovoran posao koji zahteva iskustvo u krivičnom gonjenju i rukovođenju, potpunu koordinaciju i odličnu saradnju sa drugim državnim organima, domaći i međunarodni kredibilitet, punu posvećenost i ozbiljan plan.”

Dolovac veruje da je “svojim prethodnim iskustvom, ostvarenim rezultatima, odličnom saradnjom sa drugim državnim organima i koordinacijom u sprovođenju i zaštiti javnog interesa, demonstrirala kapacitet i sposobnost da uspešno rukovodi Republičkim javnim tužilaštvom i javnim tužilaštvom Republike Srbije”.

“…Nadam se da ću na taj način biti u mogućnosti da nadogradim prethodno ostvareno i još više doprinesem vladavini prava i efikasnom radu pravosuđa, odnosno stvaranju bezbednijeg društva za naše građane, kao i daljem napretku naše države u pristupanju Evropskoj uniji.”

 

Naslovna fotografija: Canva/Istinomer/Zoran Drekalović