Početna Stranka: Socijalistička partija Srbije

Socijalistička partija Srbije

Datum osnivanja: 1990.
Period u vlasti: