Početna Stranka: Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija

Datum osnivanja: 2005.
Period u vlasti: