Svetislava Bulajić

Datum rodjenja: 4. 6. 1964.
Stranka: Liberalno demokratska partija | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 4. 6. 1964.
Stranka: Liberalno demokratska partija | Svi akteri
Mesto:

Rođena 1964. u Beogradu. 

U zvaničnoj biografiji navodi da je na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirala 1987, a 1998. odbranila magistarsku tezu pod naslovom Ustavni savet Francuske – sa posebnim osvrtom na kontrolu ustavnosti zakona, te stekla akademski naziv magistra pravnih nauka. Od 1989. zaposlena na Pravnom fakultetu u zvanju asistenta-pripravnika, kasnije asistenta, na predmetu Ustavno pravo, sada na predmetu Politički sistem. Ističe da je predavač i na Masteru iz evropskih integracija Pravnog fakulteta, TEMPUS projekat, na predmetima European Union Constitutional Law i Judicial Protection in the European Union (nastava na engleskom jeziku).

Ističe da je član više strukovnih udruženja i stručnih tela (član Nadzornog odbora srpskog Udruženja za Ustavno pravo; član Nadzornog odbora Udruženja Pravnici za demokratiju; član Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije i Crne Gore, član ADEF – Association des Diplômés de l’Ensignement Superiéur Français; koordinator na projektu saradnje Pravnog fakulteta i Slobodnog Univerziteta u Berlinu; pravni savetnik potpredsednika Ustavne Komisije Narodne skupštine Republike Srbije (2003); član ekspertske grupe Predsednika Republike Srbije za izradu modela Ustava Srbije (2005)) i predavač na brojnim domaćim i stranim forumima (pored ostalog, Beogradska otvorena škola, Beogradski centar za ljudska prava, Fakultet političkih nauka, Diplomatska Akademija Ministarstva inostranih poslova, Akademija nauka Mađarske, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Fakultet političkih nauka Univerziteta ‘La Sapienza’ u Rimu i dr.).

Bavi se i konsultantskim radom, radila je kao savetnik Odeljenja za medije Misije OEBS-a pri Srbiji, trenutno je ekspert konsultant Svetske banke na projektu reforme srpskog pravosuđa. 

Bila je članica Politikog saveta Liberalno demokratske partije i poslanica te stranke u Skupštini Srbije, nakon izbora 2012. godine.  

Bila je kandidatkinja Srbije za za generalnog sekretara Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE).