Zatvorili smo isti broj poglavlja kao Crna Gora

Ministarka za evropske integracije o pregovaračkim poglavljima u procesu pristupanja Srbije EU. (TV Happy, 7. 5. 2018. godine)
„Vidite, Crna Gora je otvorila dosta više poglavlja, ali je zatvorila isto koliko i mi.“
Govoreći o planovima za otvaranje novih poglavlja u okviru pregovora sa Evropskom unijom ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović nedavno je rekla da očekuje da će Srbija do kraja juna otvoriti najmanje tri poglavlja, a da je spremna za pet (Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe, Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, Poglavlje 18 – Statistika, Poglavlje 9 – Finansijske usluge i Poglavlje 13 – Ribarstvo). 
“Ne verujem da ćemo do kraja juna otvoriti svih pet, ali mislim da bi u odnosu na Izveštaj EK o napretku koji smo imali, bilo više od dva sigurno. Očekujem najmanje tri poglavlja“, rekla je Joksimović.
Ona je podsetila da je u Strategiji proširenja Zapadnog Balkana Srbija pomenuta zajedno sa Crnom Gorom kao takozvani “front-runner” (u Strategiji se, inače, uz ocenu da su dve zemlje najviše napredovale na evropskom putu, navodi da bi one do 2025. mogle da postanu članice).         
Međutim, EU je u istom tom dokumentu upozorila i na najveći problem svih zemalja u regionu, uključujući Srbiju, a to je problem “zarobljenih država”. ”Danas, zemlje pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom na svim nivoima vlasti i administracije, kao i snažnu povezanost javnih i privatnih interesa. Sve ovo daje osećaj nekažnjivosti i nejednakosti“, upozorava se u Strategiji o za proširenje EU (pojam “zarobljenih država” ne pominje se, doduše, u godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, čija je retorika dosta blaža).
Ministarka Joksimović to, međutim, nije pomenula u gostovanju na TV „Happy“, već se zadržala isključivo na pozitivnom aspektu Strategije, u kojoj se, kako je rekla, Srbija pominje kao “prednjačeća zemlja”.
“Znači zemlja koja predvodi proces. Kao zemlja koja je najviše napredovala”, objasnila je ministarka.
Na opasku voditelja Milomira Marića: “Jeste, samo mi otvaramo poglavlja, ovo su perspektive”, Joksimović je dodala: 
“Dobro, i Crna Gora koja je već ranije otvorila poglavlja. Ali, sada ću da vam kažem nešto. Vidite, Crna Gora je otvorila dosta više poglavlja od nas, ali je zatvorila isto koliko i mi. A pravi izazov je zatvoriti poglavlja.” 
Ministarka je u pravu da je glavni izazov zatvoriti poglavlja, ali koliko je to “dosta više poglavlja” Crna Gora otvorila, a koliko zatvorila u odnosu na Srbiju?
Crna Gora je, nakon skoro šest godina pregovaračkog procesa, od 35 pregovaračkih poglavlja otvorila 30, od čega su tri privremeno zatvorena (reč je o poglavljima 25, 26 i 30). Srbija je za četiri godine pregovaračkog procesa otvorila 12 poglavlja, od kojih je privremeno zatvorila dva poglavlja (Poglavlje 25 o nauci i istraživanju i Poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi, koja se uvek istovremeno i otvaraju i privremeno zatvaraju, jer nemaju merila za zatvaranje).
Istinomer je tražio komentar ministarke za evropske integracije, a iz njenog kabineta odgovorili su nam da je Joksimović u navedenoj izjavi poredila pregovarački proces “dve prednjačeće države na EU putu” (Srbije i Crne Gore) i da se njena izjava odnosila na proporcionalnost broja zatvorenih poglavlja u odnosu na broj otvorenih poglavlja. 
“Srbija je otvorila 12 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena, dok je Crna Gora otvorila 30 poglavlja, od kojih su tri privremeno zatvorena, što mislimo da nije izjava kojom je javnost pogrešno informisana”, navodi se u odgovoru Ministarstva. 
To jeste tačna informacija, ali se ipak ne podudara sa prvobitnom izjavom ministarke Joksimović koju ocenjujemo. U njoj je ministarka rekla da je “Crna Gora otvorila dosta više poglavlja, ali je zatvorila isto koliko i mi”, a zvanični podaci kažu da je Crna Gora otvorila 18 poglavlja više od nas, a zatvorila poglavlje više. 
Kada se sve sabere, izjava ministarke Joksimović, iako gotovo istinita, izostavlja važne detalje, pa se stiče utisak da je Crna Gora, iako je u pristupnim pregovorima sa EU dve godine duže od nas, postigla maltene iste rezultate kao i Srbija. Zbog toga joj dajemo ocenu “poluistina”
Inače, ministarka Joksimović sada najavljuje otvaranje novih poglavlja u junu, a to je tema u okviru koje se prethodnih godina prilično licitiralo brojevima. Tako je 2015. tadašnji premijer, a sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, obećao da će Srbija u prvoj polovini te godine otvoriti najmanje četiri poglavlja. Godinu dana kasnije, tadašnja šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević govorila je o ambicioznom planu da Srbija otvori sva poglavlja do 2018. godine, a da će značajan broj biti i zatvoren.   
 

[ISPRAVKA, 23. 5. 2018.]: U tekstu je prethodno pisalo da Crna Gora ima 33 poglavlja u pregovorima sa EU, iako ima 35, kao i Srbija.

Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović