Sve što su tražili, sve je urađeno

Predsednik Srbije o EU integracijama i otvaranju klastera (Pink, 13.6.2021.)
„Sve što su tražili, sve je urađeno. Ništa… Moja poruka je nastavite da radite. To radimo zbog sebe, mi smo na evropskom putu. Hoće? Hoće, hvala im. Neće? Neće, hvala im. Izmerićemo se na kraju godine kada budemo videli naše stope rasta i tuđe stope rasta.“

U jednom od nedavnih intervjua za Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o evropskom putu Srbije, nakon niza informacija u medijima da neće biti otvaranja poglavlja (klastera, po novoj metodologiji).

Voditelj ga je pitao zašto nema zelenog svetla i zašto EU neće da otvori nijedno poglavlje zemljama na Zapadnom Balkanu, a Vučić je odgovorio:

“Nema, neće. Video sam da se Ana nasekirala. Po onome što je govorila jutros. Negde je bila. Ona se nasekirala, mučila se, radila, tri meseca su radili danonoćno. U našim ministarstvima, da bi se spremili za klastere. Uradili ovaj, kako oni kažu, odmotavanje ili unbundling, razdvajanje Srbijagasa. Uradili su ove akcize rakije, viskije i ostala čuda. Sve što su tražili, sve je urađeno. Ništa… Moja poruka je nastavite da radite. To radimo zbog sebe, mi smo na evropskom putu. Hoće? Hoće, hvala im. Neće? Neće, hvala im. Izmerićemo se na kraju godine kada budemo videli naše stope rasta i tuđe stope rasta.”

Tvrdnja “sve što su tražili, sve je urađeno” problematična je na više nivoa.

 

Dinamika pregovora, ipak, daleko od toga da zavisi tek od napora ministarstava, akciza i unbundlinga. Ne ulazeći u analizu stavova svake od članica EU prema proširenju, proverili smo šta je to “sve” i kako domaći zvaničnici manipulišu ovom temom.

 

 

Izveštaj Evropske komisije i zahtevi

 

U poslednjem izveštaju Evropske komisije o evropskom putu Srbije, mogu se videti svi ti zahtevi i očekivanja od Srbije.

“Srpske vlasti u celini treba da stave veći naglasak na objektivno i nedvosmisleno pozitivno obaveštavanje o EU, koja je glavni politički i ekonomski partner Srbije. (…) Od ključne je važnosti da vlasti u Srbiji reše nedostatke koji već dugo postoje u izbornom sistemu kroz transparentan i inkluzivan dijalog sa političkim partijama i drugim relevantnim akterima mnogo pre narednih izbora.”

O reformi javne uprave:

“Uopšteno gledano, u ovoj oblasti nije postignut nikakav napredak budući da prekomerni broj viših rukovodilaca koji obavljaju posao kao vršioci dužnosti nije znatno smanjen. Odsustvo transparentnosti i poštovanja postupka zapošljavanja državnih službenika na visokom položaju prema zaslugama je pitanje koje izaziva sve veću zabrinutost.”

A o pravosuđu:

“Obim kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe na osnovu sadašnjih zakona izaziva ozbiljnu zabrinutost.”

U izveštaju se navodi i da Srbija “treba da pojača napore i rad na sprečavanju i suzbijanju korupcije” i da “tek treba da ostvari uverljive rezultate u pogledu delotvornih istraga, gonjenja i pravosnažnih presuda u predmetima teškog i organizovanog kriminala; treba da pojača napore u razbijanju velikih i međunarodno aktivnih kriminalnih organizacija”.

Zahteva se transparentnost u pogledu vlasništva nad medijima i raspodele javnih sredstava.

“Država je i dalje u značajnoj meri prisutna u privredi, a privatni sektor je sputan usled slabosti u vladavini prava.

Kako kažu, svi političari imaju odgovornost da izbegavaju zapaljivu retoriku i da se suprotstave govoru mržnje.

Pritisak na pravosuđe i dalje je veliki. Državni funkcioneri, neki od njih na najvišem nivou, kao i poslanici Skupštine, nastavljaju da redovno daju javne komentare o istragama i sudskim postupcima koji su u toku, te o pojedinačnim sudijama i tužiocima.”

***

Dakle, pojam “sve” znači jedno kada gledate zahteve EU, a nešto drugo kada ga koristi predsednik Vučić (preciznije informacije i argumentaciju svakako nismo dobili iz njegovog kabineta). Taj spin – kako srpska vlast radi to sve, a EU, uprkos tome, nije zadovoljna, podrazumeva da zanemarujemo širu sliku, jer ključni zahtevi se odnose na vladavinu prava.

“Nijedno novo poglavlje se neće moći zatvoriti pre nego što se ispune sva prelazna merila koja se tiču vladavine prava, glavni je elemenat iz takozvanog 'non-papera' o primeni nove metodologije u pristupnim pregovorima za Srbiju i Crnu Goru, a koji se ne primenjuje u postojećem procesu.

Ovaj dokument u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, predstavio je ambasadorima zemalja članica Evropske unije (EU) evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u sredu (17. marta).” (Izvor: Slobodna Evropa, 17. mart 2021.)

“Reformski proces u Srbiji je napredovao, ali je mali napredak postignut u oblasti vladavini prava, ocenio je šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici (Fabrizi).” (Slobodna Evropa, 10. maj 2021.)

Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) ističe da je dalja dinamika procesa evropskih integracije Srbije neizvesna, te da će u budućnost biti potrebne suštinske i sistemske reforme.

“Kozmetičke promene, usvajanje dokumenata na brzinu više ne prolazi. Suština promene cele metodologije, kako je EU to videla, jeste da se spreči neki napredak na jednostavnim stvarima, već moraju da se rešavaju krupna, sistemska pitanja. Zato su napravljeni klasteri, da država mora ili sve da reši odjednom, ili ne otvara ništa. Tek kad reši sve odjednom sistemski, i da se vidi da se promena zaista desila, e onda dolazi do otvaranja. To je osnovna ideja nove metodologije”, naglašava Vladimir Međak, kao i da “udomenu vladavine prava posle polugodišnjeg izveštaja Evropske komisije nije se moglo očekivati ništa drugo”.

“Osnovno merilo jeste vladavina prava, borba protiv korupcije, a suštinski napredak će se meriti i “lomiti” na pitanju amandmana na Ustav.” ( Izvor: European Western Balkans, 14. jun 2021.)

Ministarka za EU integracije Jadranka Joksimović za izjavu da je Srbija posvećena evropskim vrednostima, od Istinomera je pre nekoliko meseci dobila ocenu – zloupotreba činjenica.

 

Jer, na stranu, “štikliranje obaveza”, vladavine prave i te kako manjka u Srbiji.

Među primerima su, kako smo tada naveli, policijska tortura tokom julskih protesta, napadi na novinare, izborna autokratija, kršenje ljudskih prava

***
O proteklom periodu ubrzanih aktivnosti Vlade i Skupštine, govorili su i iz Koalicije prEUgovor, pre mesec dana:

“Period od novembra 2020. do aprila 2021. godine obeležile su ubrzane aktivnosti novoformirane Vlade i Narodne skupštine, kojima je cilj bio da nadoknade izgubljenu godinu u procesu evropskih integracija Srbije. Međutim, monitoring koji je sprovela koalicija prEUgovor u proteklih šest meseci vodi zaključku da ti obnovljeni napori pre predstavljaju nastavak nekadašnjeg pristupa „štikliranja stavki”, koji do sada nije doneo ubedljive rezultate u praćenim oblastima – politički kriterijumi i poglavlja 23 i 24”.

Kao i:

“Iako i dalje postoji deklarativna posvećenost putu Srbije ka EU (povremeno isprekidana izlivom antievropskih poruka), koalicija još uvek nije uverena da, u stvari, postoji politička volja za sprovođenje suštinskih reformi.”

***

Tema EU pogodna je za spin među političarima na domaćem terenu, a izjava predsednika Vučića zato dobija ocenu “zloupotreba činjenica”, jer trudi i napredak Srbije, od koje se zahteva niz konkretnih stvari, a pre svega pomak u vladavini prava, ne može da se svodi na tromesečni danonoćni rad, akcize i rešavanje položaja jednog javnog preduzeća.

 

Foto: Beta/Emil Vaš