Imali smo drugi BDP u regionu, sada nazadujemo

Predsednik SDS o BDP-u Srbije. (N1, 3. 11. 2015. godine)
“Za vreme Vlade Mirka Cvetkovića smo bili drugi po BDP-u u regionu, a danas nazadujemo. Danas smo lošiji od Kosova četiri puta, od Bosne nekoliko puta.”
Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić ocenio je da su se ekonomski  pokazatelji Srbije pogoršali u poređenju sa zemljama regiona od kad je na vlasti Srpska napredna stranka  (SNS).
Istinomer je analizirao realni rast BDP-a za Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo i Srbiju od 2009. do 2015. godine. Vlada Mirka Cvetkovića formirana je 8. jula 2008. godine i mandat joj je trajao do 27. jula 2012. kada je nakon parlamentarnih izbora formirana nova Vlada na čelu sa Ivicom Dačićem. Na izborima 2008. ubedljivu pobedu je odnela lista „Za evropsku Srbiju“ koju je upravo predvodio Boris Tadić – u to vreme lider vladajuće Demokratske stranke i predsednik Srbije. Istinomer je kao izvor koristio bazu podataka Svetske banke i prognoze o privrednom rastu ove institucije iz septembra 2015. godine. Istinomer je takođe zatražio od Borisa Tadića pojašnjenje izjave i informacije o izvoru podataka koji je osnov njegove izjave. 

„Zvanični podaci Ministarstva finansija Republike Srbije o kretanju BDP-a za period 2008-2011, za zemlje regiona podaci preuzeti sa platforme KNOEM-a. Izvor, knjiga M. Cvetkovića Argumenti i predrasude, izdavači Dan Graf i Službeni glasnik 2012, strana 61. Podaci za region uporedne analize BDP-a, izveštaj IMF za 2015. godinu“ navodi se u odgovoru medija centra SDS Istinomeru.

Istinomer nije mogao da pronađe spomenutu platformu, a u SDS su nam precizirali da se svi podaci i izvori podataka na koje se pozivaju nalaze u knjizi bivšeg premijera Mirka Cvetkovića. Istinomer nije imao uvid u spomenutu knjigu jer smatramo da su baze međunarodnih institucija Svetske banke i MMF, kao i Ministarstva finansija Srbije pouzdan i merodavan izvor podataka o svim ekonomskim indikatorima, uključujući i rast BDP-a.  Ako uporedimo bazu podataka MMF i Svetske banke, jasno je da se podaci MMF i Svetske banke gotovo uopšte ne razlikuju, s izuzetkom podataka za BiH za 2009 (Prema MMF rast BDP -2,7 odsto, dok Svetska banka navodi -2,9 odsto), i Hrvatsku za 2011 (Prema MMF -1,1 odsto, dok Svetska banka navodi -0,9). Takođe, MMF za Srbiju u 2015. predviđa rast od 0,7 odsto, a Svetska banka 0,5 odsto. Međutim, te razlike ne utiču na redosled zemalja regiona u ostvarenom rastu BDP-a, o čemu je Tadić u svojoj izjavi govorio. 

Istinomer je u obzir uzeo samo cele godine mandata Vlade Mirka Cvetkovića, dakle 2009, 2010, i 2011. godinu. Podaci pokazuju da je bivši predsednik Srbije Boris Tadić delimično u pravu, i to u delu izjave koja se odnosi na rast BDP u ovoj godini. Kako ukazuju podaci Svetske banke, Srbija će u 2015. po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) biti na poslednjem mestu na Zapadnom Balkanu. Ova međunarodna institucija je prognozirala da će srpska privreda u 2015. godini zabeležiti skroman rast od 0,5 odsto što je u poređenju sa okruženjem, nekoliko puta lošiji rezultat od susedne Bosne i Hercegovine (1,9 odsto) ili Kosova za koje se vodi posebna statistika (3,0 odsto). Dakle, kad je reč o oceni rasta BDP-a Srbije za ovu godinu – Boris Tadić je u pravu. Čak i ako u obzir uzmemo prognozu druge relevantne institucije na koju se poziva Tadić – MMF –  da će Srbija u 2015. zabeležiti rast od 0,7 odsto, bivši predsednik Srbije ima pravo kad je reč o krajnjem učinku srpske ekonomije u ovoj godini.
Međutim, ako govorimo o ekonomskim rezultatima Vlade Mirka Cvetkovića u kojoj je DS bila vodeća stranka, predsednik Socijaldemokratske stranke nije u pravu. Uporednom analizom može se zaključiti da Srbija ni u jednoj posmatranoj godini nije bila druga u regionu po ostvarenom rastu BDP-a, kako to tvrdi Tadić. U 2009. bolji rezultat od Srbije (-3,1 odsto) imale su Albanija (+3,4 odsto) koja je i jedina zabeležila rast, zatim BiH sa nešto manjim padom (-2,9 odsto) i Makedonija koja je imala takođe negativan rast od -0,4 odsto. 
Ako se govori o 2010. godini, Srbija ima pozitivan rast od 0,6 odsto, ali su čak četiri zemlje ostvarile veći rast BDP-a: Albanija 3,7 odsto, Makedonija 3,4 odsto, Crna Gora 2,5 odsto i BiH 0,7 odsto. U 2011. trendovi su slični: Srbija opet beleži blagi rast od 1,4 odsto, ali su tri suseda imala bolje pokazatelje o privrednom rastu: Albanija 2,5 odsto, Crna Gora 3,2 odsto i Makedonija 2,3 odsto. Iako Istinomer smatra da 2008. godina nije godina mandata Vlade Mirka Cvetkovića jer je njegov kabinet formiran na pola godine, analiza tih podataka takođe pokazuje da Srbija nije bila na drugom mestu, iako se tada mogla pohvaliti značajnim privrednim rastom. Prema podacima Svetske banke, sa rastom od 5,4 odsto, Srbija je bila iza Makedonije (5,5 odsto), Crne Gore (6,9 odsto) i Albanije (7,5 odsto).
Iz prethodno navedenog, izjavu predsednika Socijaldemokratske stranke ocenjujemo kao poluistinu. Boris Tadić je u pravu kad je reč o privrednom rastu Srbije u ovoj godini u poređenju sa zemljama u okruženju, ali ne i kada je reč o rastu BDP-a u vreme mandata Vlade Mirka Cvetkovića.