Stav Agencije ne stavlja tačku na slučaj Branka Stefanovića

Agencija za borbu protiv korupcije presekla je naizgled “Gordijev čvor” u priči o trgovini oružja čiji su glavni likovi ministar Nebojša Stefanović i njegov otac Branko. Njihov zaključak naposletku je da tu - nema sukoba interesa, jer otac ministra nije angažovan u preduzeću GIM. Ovim saopštenjem samo naizged demantovali su istraživanja novinara. Ipak, stoji da ova procena Agencije nema pravne posledice i njihovo saopštenje ne sprečava druge institucije da se bave istim slučajem. Pritom, bez uvida u odluku, nije jasno koje su to tačno podatke uzeli u obzir i kada.
Foto: Istinomer/Zoran Drekalović

Od kada je BIRN objavio istraživanje koje govori o navodnoj ulozi Branka Stefanovića na tržištu oružja, nizale su se različite reakcije političkih aktera. Nebojša Stefanović je negirao da njegov otac ima bilo kakve veze sa firmom GIM. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prvo rekao da je on samo zaposlen, da bi potom ostao bez odgovora o toj njegovoj funkciji. Za to vreme, u javnosti su se pojaviljivali papiri koji pokazuju da je stariji Stefanović bio i u fabrici “Krušik” kao predstavnik GIM-a. Potom i da je kao njihov pravni savetnik, kako je objavio BIRN, putovao u Saudijsku Arabiju. Međutim, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je saopštenje u kome navode da su prikupili potrebne informacije i ustanovili da Branko Stefanović nije bio na bilo koji način angažovan u GIM-u.

“Povodom navodne umešanosti oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u trgovinu oružjem između privrednog društva GIM d.o.o. Beograd i Holding korporacije „Krušik“ a.d. Valjevo, Agencija za borbu protiv korupcije izvršila je prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije,” navodi se u saopštenju

*Moj otac nema nikakve veze sa firmom GIM

*Obradović: Čemu da se nadamo, ako ćemo da žmurimo na ono što se dešava?

Između ostalog, navode da su podatke prikupili “od privrednog društva GIM d.o.o. Beograd; Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; Registra pravnih lica, koja se bave prometom oružja, delova za oružje i municije; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Agencije za privredne registre”.

 

Ni zaposlen, ni angažovan, ni osiguranik

 

“Utvrđeno je da Branko Stefanović, otac ministra Nebojše Stefanovića, od osnivanja privrednog društva GIM, koje je osnovano kao privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i spoljnotrgovinski promet 31.10.1990. godine, nije vlasnik, zakonski zastupnik, nije bio zaposlen po osnovu ugovora o radu, kao ni po bilo kom drugom osnovu, niti je na bilo koji način angažovan u navedenom privrednom društvu. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio osiguranik privrednog društva GIM”, saopštila je Agencija. 

Zaključili su, kako navode u svojoj objavi, da kupovina naoružanja “Krušika” od strane GIM-a ne predstavlja sukob interesa ministra Stefanovića.

“Imajući u vidu da je utvrđeno da ne postoji odnos zavisnosti, koji bi ministar Nebojša Stefanović, kao funkcioner, trebalo da izbegava pri vršenju javne funkcije, Agencija nije istraživala niti je analizirala formiranje cena naoružanja na tržištu”, stoji u saopštenju Agencije.

 

Foto: Istinomer/Zoran Drekalović

 

Nema pravnih posledica

 

Interesantno je da ova odluka Agencije za borbu protiv korupcije nema pravne posledice, niti može da utiče na rad drugih organa. 

“Nema nikakvih pravnih posledica, jer Agencija nije ni vodila neki postupak, već „ispitivala uslove“ da se postupak povede, najverovatnije postupak zbog neprijavljivanja mogućeg sukoba interesa. Nema nikakve pravne prepreke da i sama Agencija već sutra zaključi drugačije i da pokrene postupak. Pogotovo nema nikakve prepreke da javni tužilac, državna revizija, ministarstvo odbrane i drugi organi ispitaju druge aspekte ovog slučaja”, objašnjava za “Istinomer” Nemanja Nenadić iz organizacije “Transparentnost Srbija”.

Ipak, treba imati na umu da na je na svom sajtu Agencija za borbu protiv korupcije objavila samo saopštenje, ali ne i sam zaključak na osnovu koga može da se vidi kada je cela ta procedura provera započeta. 

 

Sporno je više stvari

 

“Tek ćemo uvidom, kako u odluku, tako i u kompletne spise predmeta, moći da zaključimo koje je sve dokaze Agencija razmatrala prilikom donošenja odluke. Međutim, nešto se ipak može zaključiti i iz samog saopštenja. Naime, u njemu se navodi da je Agencija izvršila prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka  zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ovde je nekoliko stvari sporno. Najpre, pomenuti zakon ne poznaje prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka, već samo predviđa da se postupak pokreće po službenoj dužnosti, ali i po prijavama fizičkih i pravnih lica. Ovde ipak ostavljam mogućnost da Agencija malo ekstenzivnije tumači odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o opštem upravnom postupku”, kaže pravni ekspert Vladimir Tupanjac.

Prema rečima našeg sagovornika, može se samo reći “da, za sada, ne postoje uslovi za pokretanje postupka protiv funkcionera Nebojše Stefanovića, a ne kako se u saopštenju i u nekim medijima navodi, da ne postoji sukob interesa”. Pošto postupak nije ni vođen, već je samo utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za vođenje postupka – onda se ne može tvrditi da su se uopšte bavili suštinom ovog slučaja.

“Javnost je ostala uskraćena za objašnjenje kako je Agencija pokrenula proceduru „prethodne provere“, odnosno da li je to učinila po službenoj dužnosti ili po prijavi. Ovo je bitno budući da su prvi novinski izveštaji o ovoj temi objavljeni mnogo ranije, još u novembru 2018. godine. Ostaje nejasno kako je moguće da je Agenciji bilo potrebno toliko vremena da pribavi informacije od državnih organa i privrednih društava koja se pominju u saopštenju”, objašnjava naš sagovornik.

 

Foto: Istinomer/Zoran Drekalović

 

Agencija dužna sve da razmotri

 

Nije jasno koje dokaze je Agencija za borbu protiv korupcije uopšte uzela u obzir i šta se dogodilo sa dokumentima koje su novinari objavili a svedoče o vezi Branka Stefanovića i GIM-a.

“Još jedna stvar u saopštenju je indikativna. Agencija nije razmatrala dokaze koji su se pojavili u medijima, a kojima se potvrđuju navodi da je otac ministra Stefanovića bio angažovan kao pravni savetnik u privrednom društvu GIM. Agencija je bila dužna da razmotri sve dokaze, a ne samo one koji idu u korist funkcionera. Verujem da bi za ovaj slučaj, kao i za svaki drugi, bilo korisno da svi, uključujući i medije, koji poseduju bilo kakve informacije, proslede ih Agenciji za borbu protiv korupcije, jer na taj način Agencija ne bi mogla da ih ignoriše. Da li će i kada Agencija svestranije razmotriti ove nove činjenice i dokaze, videćemo. Bilo bi celishodno i da Agencija zatraži izjašnjenje funkcionera Stefanovića i njegovog oca. Na kraju, želim da istaknem da  verujem u lični i profesionalni integritet zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije, ali život je pun razočaranja”, zaključuje Tupanjac.

Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović