Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je samostalan i nezavistan državni organ zadužen, između ostalog, za sprečavanje korupcije i sukoba interesa, vođenje registra funkcionera, njihovih prihoda i imovine. Organi Agencije su Odbor, čiji se članovi biraju na četiri godine, i direktor, kome mandat traje pet godina.

*
Agencija za borbu protiv korupcije / Foto: Istinomer/Zoran Drekalović

Inače, osnivanje Agencije bilo je uslov za pristupanje Srbije Šengenskoj zoni. Proces osnivanja ovog tela bio je mukotrpan, završio se 2008, da bi agencija počela sa radom dve godine kasnije. Teški uslovi i odbijanje funkcionera da sarađuju pratili su rad ovog nezavisnog organa dok je na vlasti bila Demokratska stranka. Iako se nakon promene vlasti činilo da su stvoreni bolji uslovi za rad Agencije, u doba Srpske napredne stranke  sukobi vlasti i Agencije za borbu protiv korupcije postali su još veći i ozbiljniji. 
Krajem 2016. godine, Agencija je ostala bez direktorke, a u Odboru Agencije  je bilo pet od  zakonom predviđenih devet članova. Odugovlačenjem vladajuće većine da u Skupštini izaberu nove članove Odbora, broj članova je spao na svega dva  i tako je Odbor Agencije za borbu protiv korupcije onemogućen da donosi odluke. Sredinom 2017. godine, poslanici su “glasanjem na zvonce” izabrali četiri nova člana.  Posle nekoliko neuspešnih pokušaja, u septembru 2017. na mesto direktorke Agencije izabrana je Majda Kršikapa, koja je, iz nerazjašnjenih razloga,  već u novembru podnela ostavku.
Od januara 2018, direktor Agencije za borbu protiv korupcije je Dragan Sikimić, uprkos tome što je, prema pisanju medija, bio član SNS-a.