Predrag Kon

Rođen je 1955. u Beogradu, a sa samo nekoliko meseci, zbog očeve službe, odlazi u Njujork gde je živeo do sedme godine.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a potom specijalizirao epidemiologiju na Vojnomedicinskoj akademiji. U toj instituciji radio je 15 godina, a bio je i ratni epidemiolog.

Potom prelazi u Gradski zavod za javno zdravlje Beograda, gde trenutno obavlja funkciju načelnika Jedinice za imunizaciju. Novembra 2005. godine postavljen je za predsednika Radne grupe za primenu plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa.

Zaposlen je i na Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ kao imunolog.