Goran Stevanović

Datum rodjenja: 30. 3. 1972.
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 3. 1972.
Mesto:

Rođen je 1972. godine u Beogradu. 

Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu, kako ističe u biografiji priloženoj uz doktorsku disertaciju, sa odličnim uspehom.

Medicinski fakultet u Beogradu upisao je školske 1990/91. i diplomirao 1. jula 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Tokom studija, navodi, objavio je nekoliko stručnih radova na studentskim kongresima i časopisu „Medicinski podmladak“.

Povezan sadržaj
Siniša Dedeić 23. 3. 2020.

Poslediplomske studije iz oblasti Imunologije upisao je školske 1996/97. godine i 20. juna 2002. sa uspehom odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona kod obolelih od gnojnog bakterijskog meningoencefalitisa”,

Prvu godinu specijalističkih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti Infektologije upisao je školske 1997/98. godine i specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom 30. oktobra 2001. godine.

Od 2003. godine radi kao asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na predmetu Infektivne bolesti. Doktorirao 2012. sa tezom „Klinički značaj vanplućne tuberkuloze u diferencijalnoj dijagnozi nejasnog febrilnog stanja“. Mentor mu je bio dr Mijomir Pelemiš. 

U zvanje docenta na katedri za infektivne bolesti izabran u julu 2013. godine. 

Navodi da je objavio više stručno-naučnih radova kao autor ili koautor u časopisima sa recenzijom i na međunarodnim i domaćim kongresima.

Sekretar Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju.

Zaposlen u Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog Centra Srbije od 24. avgusta 2000. godine, a sada je na funkciji direktora ustanove.  

Na čelu je Komisije za unapređenje kvaliteta rada Kliničkog centra Srbije.

Povezan sadržaj
admin 14. 1. 2015.

U pojedinim medijima je nazvan – „srpski doktor Haus“. 

„Blic vam predstavlja dr Gorana Stevanovića. Ovaj uvaženi lekar srpski je pandan doktoru (u seriji ga glumi Hju Lori) koji uspostavlja dijagnoze kada niko drugi ne može, rešava nerešiva medicinska stanja i spasava pacijente od kojih su drugi digli ruke. Naravno, kao i uz Hausa, i uz našeg doktora je tim izuzetno stručnih i posvećenih kolega. Dr Goran Stevanović, načelnik Klinike za tropske i infektivne bolesti, karijeru je posvetio potrazi za pravom dijagnozom u slučajevima kada ju je veoma teško postaviti. Njemu, na primer, dovode pacijente koji po nekoliko nedelja imaju visoku teperaturu, a da se uzrok ne zna ni nakon opsežnih analiza. To su takozvana nejasna febrilna stanja.“ (Blic, 11. 10. 2016. godine) 

Član je Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koji je u martu 2020. formirala Vlada Srbije.

Član Kriznog štaba – Branimir Nestorović 

Član Kriznog štaba – Zoran Gojković  

Član Kriznog štaba – Sanja Radojević Škodrić

 

Foto: FoNet/Vlada Srbije/Slobodan Miljević