Zoran Gojković

Rođen 1972. godine u Loznici.

Osnovnu školu, srednju medicinsku i medicinski fakultet završio je u Novom Sadu 1996. godine, navodi u zvaničnoj biografiji

Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije započeo je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine, a specijalistički ispit položio 2003. godine. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti artroplastičnih procedura.

Kao specijalista, načelnik je operativnog odeljenja Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCV.

Povezan sadržaj
Siniša Dedeić 24. 3. 2020.

U ortopediji se prvenstveno bavi artroplastičnim procedurama.

„Tokom karijere usavršavao se u Engleskoj, Austriji, Nemačkoj, Francuskoj i Turskoj. Učestvovao je u izradi više naučnih radova i projekata kao autor i koautor“, piše u biografiji. 

Od 2001. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, prvo kao saradnik u nastavi, potom kao asistent, a danas je u zvanju vanrednog profesora na predmetu Hirurgija.

Pokrajinski je sekretar za zdravstvo od 2016. godine. 

„U ime SNS Sekretarijat za zdravstvo vodiće Zoran Gojković“. (Blic, 20. 6. 2016. godine)

Član je Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koji je u martu 2020. formirala Vlada Srbije.

Član Kriznog štaba – Branimir Nestorović 

Član Kriznog štaba – Goran Stevanović 

Član Kriznog štaba – Mijomir Pelemiš

Foto: FoNet/Aleksandar Barda