Mijomir Pelemiš

Datum rodjenja: 20. 12. 1949.
Mesto:
Datum rodjenja: 20. 12. 1949.
Mesto:

Rođen 1949. godine u Šeheru.

U zvaničnoj biografiji navodi da je osnovnu školu završio sa odličnim uspehom kao i srednju medicinsku školu u Tuzli.

Dodaje da je Medicinski fakultet u Beogradu završio 1976. godine, sa prosečnom ocenom 8,3.

„Obavezan lekarski staž obavio je u klinikama Medicinskog fakulteta po odluci Saveta Medicinskog fakulteta. U Institut za infektivne i tropske bolesti primljen je 9. 3. 1978. godine. Specijalistički ispit iz Infektivnih bolesti položio je 31. 5. 1982. godine sa odličnim uspehom, a specijalistički ispit iz Kliničke farmakologije položio je 9. 10. 1990, takođe sa odličnim uspehom“, piše u biografiji.

U Institutu za infektivne i tropske bolesti radi od 1978. godine, a načelnik je odeljenja za kliničku farmakoterapiju, od njegovog osnivanja, oktobra 1995. godine.

„U toku svog dugogodišnjeg rada, radio u svim kliničkim odeljenjima. Najveći deo svog radnog veka u Klinici je posvetio ispitivanju bolesnika sa nejasnim febrilnim stanjem i modernoj antimikrobnoj terapiji“, navodi u biografiji.

Izabran u zvanje redovnog profesora oktobra 2004. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu i profesor i rukovodilac predmeta na Medicinskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči, Bosna i Hercegovina.

„Osnovao Jugoslovensko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju (sada Srpsko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju) 2002. godine, čiji je predsednik od osnivanja, a takođe je i član Internacionalnog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju. Bio je Direktor Klinike za Infektivne i tropske bolesti od 2001. – 2010. godine i od 2014 do 2015. godine“, piše u biografiji.

Kako se dodaje, predsednik je Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju (od osnivanja 2003), član udruženja za antimikrobnu hemoterapiju Jugoistočne Evrope, član upravnog odbora FESCI-a, član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva od 2013. godine, član sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva, član je Internacionalne medicinske asocijacije Bugarske (International Medical Association Bulgaria), počasni profesor Medicinskog Univerziteta u Varni, Bugarska, član Internacionalnog uređivačkog odbora časopisa „International Journal of Antimicrobial Agents“ (IF 4.259)
i član savetodavnog borda časopisa „Eurosurveillence“ (IF 5.7).

Član je Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koji je u martu 2020. formirala Vlada Srbije.

Član Kriznog štaba – Branimir Nestorović 

Član Kriznog štaba – Sanja Radojević Škodrić

Član Kriznog štaba – Zoran Gojković  

Foto: FoNet/Aleksandar Levajković