Početna Oznaka: poreklo novca

Provera porekla imovine na jesen?

Pošto partija (jamba)?