Početna Oznaka: notari

Notari nisu dužni da daju informacije o overi potpisa