Notari stižu na jesen

Tadašnja ministarka pravde o javnim beležnicima. (Politika, 12. 11. 2011. godine)
„Notari će početi sa radom u septembru naredne (2012.) godine i oni će umnogome rasteretiti rad sudova, a građanima omogućiti da efikasnije i kvalitetnije ostvare svoja prava.”

Na Zakon o javnom beležništvu čekalo se pune tri godine jer je njegovo usvajanje odlagano sve do maja 2011.

U novembru 2011. ministarka pravde najavila je da će u naredne jeseni javni beležnici početi sa radom. Početkom aprila raspisan je konkurs za polaganje javno-beležničkog ispita, a ministarka je nedavno ponovila da je septembar rok do koga će notari biti postavljeni.

„Prvih 100 javnih beležnika ili notara počeće s radom u septembru ove godine.“

Blic, 30. 5. 2012. godine

Ipak, Skupština Srbije je poslednjeg dana avgusta izglasala izmene Zakona o javnom beležništvu kojima je predviđeno odlaganje početka primene tog zakona za 1. mart iduće godine. 

Neispunjeno obećanje, sada već bivše, ministarke pravde.