Početna Stranka: Partija za demokratsko delovanje

Partija za demokratsko delovanje

Datum osnivanja: 1992.
Period u vlasti: