Početna Stranka: Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Datum osnivanja:
Period u vlasti: