Početna Stranka: Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije „Otadžbina“

Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije „Otadžbina“

Datum osnivanja:
Period u vlasti: