Početna Izjave Istinitost U izveštaju ne piše da Srbija nije sprovela preporuke
Nela Kuburović

Miinistarka pravde o izveštaju GREKO-a koji se odnosi na borbu pritv korupcije

U izveštaju ne piše da Srbija nije sprovela preporuke

“Pročitajte izveštaj (GREKO-a), pa ćete videti da nigde nije rečeno da nije nijedna preporuka ispunjena, već delimično.“

Tanjug, 16. 3. 2018. godine

Komentar Istinomera
Oštre kritike u javnosti nedavno je izazvala vest objavljena na sajtu Ministarstva pravde u kojoj se navodi da je Srbija u većem delu sprovela preporuke antikorupcijskog tela Saveta Evrope (GREKO), a nije. Bilo je potrebno da jednostavno kliknete na link ka saopštenju GREKO-a koje je ostavilo samo Ministarstvo i da vidite da je Srbija nijednu od preporuka iz 2015. nije u potpunosti ispunila - neke je sprovela samo delimično, a neke uopšte nije uvažila, o čemu je Istinomer već pisao. 

Ministarka pravde Nela Kuburović, međutim, ne odustaje od svog tumačenja napretka Srbije po preporukama GREKO-a. U pokušaju da odbrani neodbranjivo, loptu je prebacila na Savet Evrope, tvrdeći da ne treba gledati saopštenje (koje je, ponavljamo, linkovalo samo Ministarstvo), već ceo izveštaj, jer navodno u samom izveštaju nigde ne stoji da preporuke nisu sprovedene.
"Ukoliko pogledate izveštaj i saopštenje, videćete da nema podudaranja. Izveštaj je objavljen još u decembru mesecu i Srbija je sa njim upoznata, naročito Ministarstvo pravde, koje učestvuje u realizaciji velikog dela tih preporuka. (...) Ja ne bih cenila saopštenje, mislim da rezultate treba da cenite na osnovu izveštaja", izjavila je Kuburović.
Ocenjujući Ministarstvo pravde, Istinomer je već analizirao i šta piše u saopštenju GREKO-a, kao i u celom izveštaju. U oba teksta jasno se navodi da Srbija nije sprovela ili nije na zadovoljavajući način postupila po bilo kojoj od 13 preporuka koje su sadržane u izveštaju o četvrtom krugu evaluacije. Precizirano je i da je sedam preporuka sprovedeno delimično, dok šest nije uopšte.

*


Preporuke GREKO-a iz 2015. godine su se, inače, između ostalog odnosile na poboljšanje transparentnosti parlamentarnog procesa, jačanje nezavisnosti uloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ali i na reformu procedure za izbor sudija, predsednika sudova i tužilaca, o čemu se poslednjih meseci vodi oštra polemika u stručnoj javnosti.

Dakle, u izveštaju je više nego jasno naznačeno da nijedna od preporuka GREKO-a nije do kraja sprovedena, zbog čega Nela Kuburović za ovu izjavu dobija ocenu “kratke noge”.

Naslovna fotografija: Fonet/Zoran Mrđa    
 
Pitajte Istinomer
Šta je Ministarstvo zdravlja uradilo po pitanju blokiranih računa zdravstvenih ustanova?
Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dana 26. maja 2017. blokirane račune je imala 21 zdravstvena ustanova, dok je u septembru 2016. u blokadi bilo njih 19. Sam iznos blokada od septembra 2016. do kraja maja 2017. godine porastao je za skoro 540 miliona dinara.