Zrenjanin – prestonica kulture

Predsednik skupštine Zrenjanina o kandidaturi grada za prestonicu kulture. (RTV Vojvodina, 1. 4. 2010. godine)
„Mislimo da je to zaista prava prilika da pokažemo da je Zrenjanin prava kulturna industrijska metropola srednje Evrope.“

Kada je 2010. godine pokrenuo ideju da se grad kandiduje za evropsku prestonicu kulture 2020. godine, predsednik skupštine Zrenjanina je isticao kako je to dobra prilika za „uspostavljanje kontakata sa sa investitorima iz zemalja Evropske Unije“.

Na tom projektu radilo se utoliko što je prošle godine formiran odbor za kulturu pri Gradskoj kući, koji je trebalo da načini nacrt kulturne politike grada u narednom periodu. Održana je i manifestacija „Market kulture“ koja je trebalo da preraste u tradicionalnu manifestaciju. I tu se stalo. U međuvremenu je više od polovine članova gradskog odbora dalo neopozive ostavke na svoje funkcije, a tokom 2011. nije zabeležena ni jedna javna aktivnost na planu priprema za kandidaturu.

Nacrt predloga kulturne politike grada nije načinjen, nijedan član gradske uprave nije zadužen za funkcionisanje kulturnih institucija, što budžetskih, što nezavisnih (Zrenjanin već godinama nema ni jednu osobu zaduženu za ova pitanja), a nije formiran ni novi odbor za kandidaturu grada. Sasvim dovoljno da Istinomer predsedniku skupštine Zrenjanina dodeli ocenu „krenuli, pa stali“.