Zalagaćemo se za regionalizaciju Srbije

Predsednik SDS-a Boris Tadić o proširenju nadležnosti AP Vojvodine. (Beta, 28. 3. 2016. godine)
15. 4. 2016.
Teme / Ocene: Beležnica, Politika
„Zalagaćemo se za moderna evropska rešenja, zalagaćemo se za proširenje nadležnosti AP Vojvodine, za regionalizaciju Srbije, ali ćemo se izuzetno mnogo zalagati za nadležnosti lokalnih samouprava.“