Uniforme za pripadnike Civilne zaštite do 10. maja

Načelnik Sektora za vanredne situacije o uniformama za pripadnike Civilne zaštite. (Tanjug, 24. 3. 2015. godine)
„Prvih 1.000 uniformi biće isporučeno 10. maja, znači prvih 1.000 pripadnika tih specijalizovanih jedinica Civilne zaštite biće aktivno i u funkciiji od tog datuma.“
Načelnik Sektora za vanredne situacije (SVS), još 2013, obeležavajući 1. mart Svetski dan civilne zaštite, najavio je ponovno uspostavljanje sistema civilne zaštite u Srbiji i kazao da će od te godine ona biti podrška postojećim snagama Sektora za vanredne situacije. Usvojen je Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija, specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite, čime su stvoreni uslovi da civilna zaštita, posle mnogo godina, bude prepoznatljiva i po modernim uniformama. Marić je najavio i da će 1.400 ljudi proći obuku u toku te godine, od kojih će 700 biti u uniformi.

RTS, 1. 3. 2013. godine
“Ubeđen sam da će ove godine prvih 700 pripadnika Civilne zaštite pokazati da smo u stanju da ponovo uspostavimo taj sistem koji će biti podrška postojećim snagama sektora za vanredne situacije. Dakle ove godine 700 i nadam se svake naredne godine mnogo više do cifre do 9.000, a možda i 10.000 pripadnika Civilne zaštite u budućnosti.”

Međutim, poplave koje su pogodile Srbiju tokom 2014. godine, pokazale su ne samo da civilna zaštita u Srbiji nije opremljena i da nema uniformu, već i da je i dalje nedovoljno organizovana.Godinu dana nakon poplava, u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, povodom Svetskog dana civilne zaštite, ističe se da je uspostavljen pravni okvir za funkcionisanje Civilne zaštite u Srbiji kojim su omogućeni uslovi ponovnog organizovanja i opremanja civilne zaštite.

Sajt MUP-a Srbije, 27. 2. 2015. godine
“Civilna zaštita u Republici Srbiji ponovo dobija na značaju i Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova već duže vreme intenzivno radi na njenom, nakon više od 20 godina, ponovnom uspostavljanju, jačanju i vraćanju ugleda. Doneseni su svi potrebni pravni okviri za njeno funkcionisanje, obuku je završilo preko hiljadu i petsto pripadnika Specijalizovanih jedinica civilne zaštite, a u maju ove godine očekuje se isporuka prvog kontingenta uniformi za njih čime će ove jedinice biti operativno uključene u sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije.”

Načelnik SVS Predrag Marić je krajem marta ove godine na završnoj javnoj raspravi o Predlogu izmena i dopuna Zakona o vanrednim situacijama podsetio šta je urađeno u oblasti organizovanja civilne zaštite u Srbiji. Tom prilikom, još jednom je najavio prvih 1.000 uniformi za pripadnike specijalne jedinice Civilne zaštite i naglasio da se na te uniforme čeka dve godine, jer je toliko trajao postupak javne nabavke.

Novi magazin, 31. 3. 2015. godine
“Od 2013. godine, zajedno sa Ministarstvom odbrane, počelo se sa uspostavljanjem nove civilne zaštite u Srbiji. Dakle, to su pripadnici civilne zaštite koju formira Republika, ne lokalne samouprave. Raspoređeni su u 11 timova, 11 kategorija. Ideja je da su to ljudi koji zapravo rade u kompanijama, firmama, zbog toga što odsustvuju s posla, država im to nadoknadi, prolaze kroz obuku koju organizuje SVS, od države dobiju uniformu i bivaju uključeni u sve akcije zaštite i spasavanja. Veliki problem smo imali oko nabavke uniformi protekle dve godine, i to je jedan od razloga što ti ljudi nisu bili vidljivi prošle godine. Zahvaljujući i naravno, i insistiranju i podršci ministra (Stefanovića), do 10. maja (2015.) će te uniforme će biti podeljene. Imaćemo prvih hiljadu ljudi koje ćemo zaista moći da identifikujemo i prepoznamo kao pripadnike civilne zaštite, sa idejom, da ih bude u narednih nekoliko godina 4.000, možda sigurno i više, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.”

I pored više puta najavljivane podele prvih 1.000 uniformi za 10. maj, to se nije dogodilo.

Početkom jula ove godine, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović upozorio je da Srbiji, prema procenama nadležnih, tokom dve sedmice avgusta preti opasnost od požara i naglasio neophodnost preuzimanja svih preventivnih mera kako bi šteta bila što manja. On je zatražio “da ove godine svi nadležni budu dobro organizovani i spreče eventualne štete ili gubitke ljudskih života”. Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj je najavljeno i firmiranje stručno – operativnog tima za prevenciju od požara, naglašeno je da se sve nadležne službe moraju dobro organizovati.
Istinomer nije dobio odgovor iz Sektora za vanredne situacije na pitanje da li su, odnosno kada će, pripadnicima specijalizovanih jedinica Civilne zaštite biti podeljene uniforme, kao ni odgovor da li to znači da specijalizovane jedinice Civilne zaštite još uvek nisu aktivne i u funkciji.
Budući da pripadnici jedinica Civilne zaštite nisu dobili uniforme, izjavu načelnika Sektora za vanredne situacije ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.