Ukidanje viza za EU do kraja 2008.

Predsednički kandidat DS o stavljanju Srbije na belu šengensku listu. (Završna konvencija pred drugi krug izbora, 31 .1. 2008. godine)
„Do kraja (2008.) godine ukinućemo vize i naši ljudi će kao i drugi Evropljani putovati slobodno.“

Do kraja 2008. godine vize nisu ukinute. Trebalo je da prođe još skoro celih godinu dana da bi Srbija 19. decembra 2009. bila stavljena na belu šengensku listu.

Obećanje Borisa Tadića nije ispunjeno.