SSP tokom 2008.

Predsednički kandidat DS o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. (Završna konvencija pred drugi krug izbora, 31 .1. 2008. godine)
„Мi ćemo u narednih nekoliko meseci potpisati Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.“

Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ispunjeno je 29. aprila 2008, tri meseca pošto je dato.