Sredićemo akcize

Potpredsednik Vlade Srbije o ukidanju dvojnih akciza za gorivo. (Beta, 27 1. 2011. godine)
„Sigurno da mi nećemo dozvoliti da Srbija ide na Komitet, a da pitanje akciza ne bude rešeno sa našim evropskim partnerima.“

Iako su upozorenja EU da Srbija dvojnim akcizama na naftne derivate krši Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bila vrlo jasna, Beograd nije preduzeo ništa. Tražio je još pride i zvanično tumačenje da li zakon o akcizama na uvoz goriva u suprotnosti sa SSP-om.

Evropska komisija je 25. februara uručila pismo kojim je potvrđeno ono što se već znalo – Srbija akcizama štiti, navodno, domaćeg proizvođača, NIS, a ta kompanija više nije srpska i ima monopolski položaj na tržištu.

„Eksperti EU su zaključili da je bilo fiksalne diskriminacije na osnovu koje svi uvozni proizvodi potpadaju pod najviše akcize, dok se, istovremeno, niže takse odnose samo na one derivate koji u većoj meri zagađuju životnu sredinu.“

B92, 25. 2. 2011. godine

I umesto da sada nešto učini po pitanju ukidanja dvojnih akciza Vlada Srbije se odlučuje za ono što je Đelić tvrdio da se neće dozvoliti – problem će se rešavati na Komitetu.

„Evropska komisija predlaže, a Srbija prihvata da se na zajedničkom Komitetu koji će biti održan 22. marta u Briselu to pitanje stavi kao tačka dnevnog reda i tražićemo da do tada EK i Srbija pronađu zajedničko prihvatljivo rešenje.“

B92, 26. 2. 2011. godine 

Ne znamo da li je tvrdoglavost Vlade, nepromišljenost njenog potpredsednika pri davanju izjava ili nešto treće dovelo do nesaglasja u Đelićevim stavovima, tek Istinomer zaključuje da je po pitanju ukidanja akciza on nedosledan.