Sloboda za gorivo

Ministar trgovine o ukidanju kontrole cene naftnih derivata. (Dnevnik, 30. 3. 2010. godine)
„Od 1. januara 2011. godine tržište naftnih derivata u Srbiji biće liberalizovano.“

Uredba o zabrani uvoza naftnih derivata ukinuta je 1. januara 2011, a ministar Milosavljević je rekao da se nada da će otvaranje tržišta i slobodno formiranje cena goriva građanima doneti kvalitetnije, a jeftinije gorivo.

„Verujem da će liberalizacija tržišta naftnih derivata doneti bolju poziciju za nas kao potrošače i građane na tržištu, jer ćemo imati širu ponudu i kvaliteta i cena… Posle otvaranja tržišta naftnih derivata od 2011. godine veliki broj uvoznika i prometnika boriti da zauzme deo ‘tržišnog kolača’ kroz niže cene i bolji kvalitet proizvoda.“

Beta, 29. 12. 2010. godine

Ukidanje Uredbe, pak, pratila je i promena Zakona o akcizama kojim su dažbine na gorivo povećane od početka godine. Umesto da se akcize povećavaju u februaru, kao što je uobičajeno, i to za iznos inflacije za prethodnu godinu, to je učinjeno 29. decembra. Uz to, suprotno dosadašnjoj praksi, akcize su povećane nejednako u zavisnosti od vrste goriva, a primetno je da postoji podela derivata na one koje kompanije mogu da uvoze direktno iz inostranstva i one koje proizvodi NIS.

Pošto je ukidanjem Uredbe samo formalno liberalizovano tržište, a da smo u praksi još daleko od toga, izjavu ministra Milosavljevića ocenjujemo kao „krenuli, pa stali“.

Istinomer će nastaviti da prati hoće li otvaranje tržišta zaista građanima doneti i „kvalitetnije, a jeftinije gorivo“.