Slobodan Milosavljević

Rođen je 1965. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1990. godine, gde je 1996. odbranio magistarsku tezu, a 2001. i doktorsku disertaciju iz oblasti makroekonomije i menadžmenta. 

Nakon studija kratko je radio u špediciji i spoljnoj trgovini, a od 1991. godine radio je u Institutu za tržišna istraživanja, gde je od 1996. do 2000. godine bio na poziciji direktora Centra za konjunkturna istraživanja i makroekonomske analize.

Od januara 2001. do marta 2004. godine bio je ministar za trgovinu, turizam i usluge u prvoj demokratskoj Vladi Srbije, a kraće vreme pre toga bio je ekonomski savetnik predsednika Demokratske stranke Zorana Đinđića.

Nakon prestanka ministarske funkcije izabran je za direktora, a od decembra 2004. godine za predsednika Privredne komore Srbije.

Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Srbije izabran je 15. maja 2007. godine. Na toj funkciji bio je do 7. jula 2008. godine kada je postavljen na mesto ministra za trgovinu i usluge u Vladi Srbije. Početkom marta 2011. godine razrešen je sa te funkcije.

Prestankom ministarske funkcije, Odlukom Upravnog odbora
Privredne komore Srbije, 19. aprila 2011. godine imenovan je za Savetnika
komore. Na predlog Vlade Republike Srbije, a po odluci Skupštine kompanije
NIS-GAZPROM NEFT a.d. izabran je za člana Odbora Direktora – Neizvršnog
direktora za oblast dopunskog poslovanja. Nakon prestanka članstva u Odboru
Direktora NIS-GAZPROM NEFT a.d., dobija profesionalni angažman u kompaniji kao
Regionalni koordinator za dopunsko poslovanje i koordinator za rebrendiranje
maloprodajne mreže. Takođe, Milosavljević je obavljao poslove člana
„International Advisory Board-a“ Uni Credit Bank Roma, Italy, u
periodu od 2011–2014.

Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova u časopisima, edicijama, publikacijama i monografijama od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Autor je univerzitetskog udžbenika „Trgovinska politika“ i knjige poezije „Izvor i pritoka“. Dobitnik je i „Zlatne Pupinove medalje“ za 2005. godinu Srpske akademije nauka i umetnosti, za životno delo u razvoju nauke i privrede i doprinos obeležavanju 150. godišnjice rođenja Mihajla Pupina.

Za koordinatora Centra resornih odbora Demokratske stranke
izabran na sednici Predsedništva DS održanoj 25. avgusta 2014. godine.

Potpredsednik je UO Fonda “Dr Zoran Đinđić.” U Demokratskoj stranci je od 2003. godine.