Razrešeni izvršitelji ne mogu da budu sudije ni tužioci

Ministar pravde Nikola Selaković o kažnjavanju izvršitelja koji su napravili disciplinski prekršaj. (Tanjug, 6. januar 2016. godine)
„Onaj ko jednom bude razrešen kao izvršitelj zbog teškog disciplinskog prekršaja ne može nikada više postati ni izvršitelj, ni javni beležnik, ni sudija, ni tužilac, a mislim da je identična situacija i u advokaturi.“