Prosek na studijama prvi put nije uslov za studente sa hendikepom

Predsednik Skupštine grada Beograda o stipendijama za studente sa hendikepom. (Blic, 4. 3. 2016. godine)
„Prvi put će Grad Beograd dodeliti stipendije studentima sa invaliditetom, a da ih pritom ne uslovljava prosekom na studijama, upravo kako bismo što većem broju ljudi mogli da pomognemo. Ranije su postojale stipendije za koje mladi ljudi nisu mogli da ispune uslove, pa se novac vraćao u budžet.“
Predstavnici gradskih vlasti obišli su u vreme predizborne kampanje dom za studente sa hendikepom “Mika Mitrović” u beogradskom naselju Voždovac. Tada je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević najavio da prvi put ove godine prosek na studijama neće biti uslov za dodelu stipendija studentima sa hendikepom.
U avgustu je objavljena rang lista dobitnika ovih stipendija, a pored imena svakog studenta stajala je prosečna ocena, jer su oni rangirani upravo na osnovu uspeha na studijama.

*
Foto: Printscreen

Međutim, u službi za informisanje grada Beograda odgovorili su nam da prosek, ipak, nije bio uslov da bi neko konkurisao.

“Za dodelu stipendija za studente sa invaliditetom prosek nije uslov, za razliku od stipendija za ostale studente gde je jedan od uslova – da prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja do momenta raspisivanja konkursa ne bude niža od 9.50”, navodi se u odgovoru.

To znači da su studenti koji su ispunili sve druge kriterijume – da su studenti osnovnih ili master studija, da su prvi put upisali godinu, da imaju najmanje 37 ESPB bodova, da imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje trajno narušava zdravlje i da ne primaju više stipendija – mogli da konkurišu bez obzira na to kolika im je prosečna ocena na studijama. I tu je Nikodijević u pravu.

Međutim, ispostaviće se da prosek nije bio uslov ni prethodnih godina. Naime, pronašli smo konkurse iz 2013, 2012. i 2010. godine – ni u jednom tekstu konkursa prosečna ocena nije uslov.
To je za Istinomer potvrdio i predsednik Udruženja studenata sa hendikepom Milan Janković, koji još kaže da u prethodne dve godine u Beogradu uopšte nije raspisivan konkurs za ove stipendije.

“Vlast grada Beograda jednostavno je ukinula taj program stipendija za studente sa hendikepom, u prethodne dve godine nije dodeljivala studentima i učenicima sa hendikepom. Tako da su tek ove godine ponovili taj vid konkursa“, kaže Janković.

Iako je dobro što grad posle dve godine pauze ponovo izdvaja novac za studente sa hendikepom, nije prvi put da se ove stipendije dodeljuju bez proseka ocena kao uslova konkursa, zbog čega Nikodijević dobija ocenu “neistina”.

 
Ranije su postojali i drugačiji kriterijumi, pa su studenti osim po uspehu na studijama, odnosno proseku, rangirani i na osnovu vrste invaliditeta. Studenti su tako za različite vrste bolesti i procenat telesnog oštećenja dobijali određen broj bodova. Sada se studenti rangiraju samo na osnovu proseka.  
Inače, studenti sa hendikepom svakodnevno se sreću sa različitim preprekama. Neki imaju problem da uopšte dođu do fakulteta, drugima nedostaje literatura prilagođena njihovim potrebama. Janković zato kaže da je različitim studentima u zavisnosti od hendikepa i toga šta studiraju potrebna i različita vrsta podrške.

“Jednostavno treba da se evidentira da li je studentu potrebna podrška u kretanju, da li mu je potrebna podrška u funkcionisanju, da li mu je potrebna podrška u tome da ima prilagođenu literaturu, itd. Mislimo da je pravednije da se gleda sa nivoa podrške, a ne sa nivoa medicinske dokumentacije“, objašnjava Janković.

Ima situacija kada studenti sa hendikepom iz zdravstvenih razloga propuste godinu na fakultetu ili imaju duže pauze u studiranju. U slučaju da se jedna godina studija produži na dve, studenti nemaju pravo na stipendiju, a Janković kaže da bi i to pravilo trebalo menjati.

U odgovoru gradskih vlasti navodi se da je Sekretarijat  za obrazovanje i dečju zaštitu spreman da razgovara sa udruženjima koja se bave zaštitom interesa osoba sa invaliditetom i razmotri i druge vidove dodele stipendija za studente sa hendikepom.