Od 2010. pravosuđe će biti bolje

Ministarka pravde o reformi pravosuđa. (Press, 18. 10. 2009. godine)
„Nije moglo dublje da se uđe u sam proces reforme pravosuđa, jer se on u ovom momentu odvija, ali sam sigurna da ćemo naredne (2010.) godine upravo imati još pozitivniji izveštaj.“

Izveštaj Evropske komisije o procesu evropskih integracija u Srbiji u 2009. nije bio nimalo blag u kritikama na račun reformi u pravosuđu.

„Evropska komisija, pak, ocenjuje da je Srbija umereno napredovala u oblasti reforme pravosuđa. U Izveštaju se kaže: ‘Ipak, reforma koja je u toku i njena donekle ishitrena primena predstavljaju veliki rizik po nezavisnost, kredibilitet i efikasnost pravosuđa.’ Štaviše, Komisija ukazuje na nedostatke novog seta pravosudnih zakona, a kao primer navodi da je dosadašnji Visoki savet pravosuđa imenovao novi Savet (Visoki savet sudstva – VSS) čime je ostavljen prostor za politički uticaj što izaziva posebnu brigu jer će taj Savet biti u potpunosti zadužen za predstojeći reizbor sudija. U izveštaju se još ukazuje i ‘da kriterijumi za reizbor sudija i tužilaca nisu u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije, ostavljen je prostor za politički uticaj, a ozbiljnu zabrinutost predstavlja kratak rok za reizbor kao i mogućnost za sprovođenje objektivne procedure zbog čega postoji rizik od dugoročne politizacije pravosuđa’.“ NIN, 19. 11. 2009. godine

I pored toga što su u dokumentu iz Brisela stajale ozbiljne zamerke, ministarka Malović bila je zadovoljna postignutim ističući da je postignut značajan napredak u reformi pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da ćemo „naredne godine imati još pozitivniji izveštaj“. Nakon tih godinu dana Evropska komisija nije mnogo popravila mišljenje o srpskoj reformi pravosuđa. U izveštaju za 2010. godinu stoji da je „Srbija ostvarila mali napredak u usklađivanju svog pravosudnog sistem sa evropskim standardima“, da je „reizbor suduja i tužilaca izvršen na netransparentan način“ i da je nezavisnost sudova ugrožena. Ništa, dakle, od pozitivnijeg izveštaja što je, donekle, i ministarka priznala izjavivši tada da će Vlada Srbije „učiniti sve da zaštiti nosioce pravosudnih funkcija i da otkloni probleme u reformi pravosuđa na koje je ukazala Evropska komisija“.

„Visoki savet sudstva otkloniće sve nedostatke na koje je ukazala Evropska komisija. Reforma pravosuđa biće dovršena po evropskim standardima.“ Politika, 10. 11. 2010. godine

Zbog toga izjavu ministarke pravde ocenjujemo kao neispunjeno obećanje. Inače, poslednji dokument koji je stigao iz Brisela i koji pominje reformu pravosuđa je Mišljenje Evropske komisije o zahtevu Srbije za članstvo u EU. I u njemu piše da će Srbija morati da uloži „najveće napore kako bi se uskladila sa pravnom tekovinom EU u domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja, pravosuđa i osnovnih prava, pravde, slobode i bezbednosti, kao i finansijske kontrole“. (EurActiv, 12. 10. 2011. godine) Pominje se izvestan pomak u reformi sudstva, ali se i dalje čeka na transparentan proces reizbora sudija i tužilaca i uklanjanje političkog uticaja iz pravosuđa.

Izvor: Evropska komisija, 12. 10. 2011. godine

 

Naslovna fotografija: FoNet/Dragan Antonić