Novi zakon o policiji ovog proleća

Ministar unutrašnjih poslova o novom Zakonu o policiji. (Večernje novosti, 11. 2. 2015. godine)
„Novi zakon o policiji biće usvojen ovog proleća, a zahvaljujući tome biće pojačana borba protiv svih vidova kriminala i korupcije.“
Učestvujući u februaru ove godine na tribini o bezbednosti građana u opštini Čukarica, ministar unutrašnjih poslova najavio je da će tokom proleća biti usvojen novi Zakon o policiji. O novom zakonu ministar je govorio i na samom početku godine, ističući da se na novom pravnom aktu radi već nekoliko meseci.
B92, 4. 1. 2015. godine
“Ono što imamo kao radni nacrt uputićemo na javnu raspravu. Ne brzamo, već želimo da pokažemo da nam je bezbednost građana na prvom mestu.”

Početkom marta, na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i bezbednost, ministar Stefanović je bio nešto precizniji.
RTV, 10. 3. 2015. godine
“Predlog zakona je već objavljen na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Čekamo sugestije, predloge i mišljenja stručne javnosti tako da se nadam da će se na dnevnom redu skupštinskog zasedanja predlog zakona naći u junu.”

Sredinom aprila, predstavljajući Nacrt zakona o policiji u Skupštini Srbije, ministar Stefanović  je rekao da to zakonsko rešenje predviđa i reorganizaciju, uvođenje dva nova sektora i karijerno napredovanje u skladu sa rezultatima i zaslugama. Precizirao je da reorganizacija podrazumeva podelu na policijske i unutrašnje poslove, odnosno podelu na policijske i državne službenike i da je taj posao veći izazov nego što se činilo na početku. Novi zakon, kako je istakao, predviđa i saradnju sa organima lokalne samouprave, i dodao da će rad na podzakonskim aktima biti gotov kada bude donet zakon, odnosno u junu ili julu.
TV N1, 17. 4. 2015. godine
“Cilj nam je da veoma brzo, posle donošenja zakona, uradimo sve podzakonske akte. Očekujem da ćemo, ako se javna rasprava završi u ovom mesecu i ako za tri-četiri sedmice dobijemo mišljenje Evropske komisije, u junu možemo da imamo ovaj zakon u parlamentu.”

Ministar je isticao da je “najvažnija stvar u narednom periodu donošenje Zakona o policiji”.
Alo, 17. 4. 2015. godine
“Najvažnija stvar u narednom periodu je donošenje novog zakona o policiji, koji je najvažniji za naše ministarstvo. Njegovo usvajanje koje se očekuje sredinom godine, omogućiće napredovanje u policiji, približavanje njenih pripadnika zajednici i jači Sektor unutrašnje kontrole, čiji će zadatak biti da se obračuna sa korupcijom i kriminalom u redovima MUP-a.”

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) analizirao je dve oblasti nacrta Zakona o policiji: upravljanje policijom i kontrolu i nadzor policije. Saša Đorđević iz BCBP za Istinomer kaže da nacrt Zakona o policiji po nekim pitanjima predstavlja napredak u odnosu na važeći zakon, ali ukazuje i na nedostatke u nacrtu novog zakona.
“Najveći napredak načinjen je na planu operativnog i razvojnog planiranja rada policije, i jasnim razgraničavanjem unutrašnjih od policijskih poslova. Unapređeno je i upravljanje ljudskim resursima. Najveća mana ovog zakona jeste što ne kreira dovoljne i neophodne pretpostavke za depolitizaciju upravljanja policijom i demokratsku kontrolu rada policije. Najviše zabrinjava mogućnost da ministar daje policiji smernice i uputstva za rad policije, uz navodno uvažavanje operativne nezavisnosti koja nije precizirana. Rizik za dodatnu politizaciju rada policije je i činjenica da ministar postavlja i razrešava načelnike policijskih uprava i rukovodioce organizacionih jedinica u Direkciji. Loše je jer nisu kreirane pretpostavke za nezavisno postupanje Sektora unutrašnje kontrole. Nove antikorupcijske mere, kao što su test integriteta ili provera imovine policajaca, nisu dovoljno precizno formulisane”, ističe Đorđević.

Početkom jula Vlada Srbije je, umesto Predloga novog Zakona o policiji, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, kojim se preciziraju odredbe i procedure za angažovanje specijalnih i posebnih jedinica. Pored toga, predložene su i izmene koje će obezbediti efikasnost policijskih istraga otmica i nestanka maloletnih lica, u skladu sa u javnosti poznatim „Tijaninim zakonom“. Kako Istinomer nezvanično saznaje, do izmena u postojećem Zakonu o policiji došlo je upravo zbog pomeranja rokova za usvajanje novog Zakona o policiji. Istinomer nije dobio odgovor iz kabineta ministra Stefanovića na pitanje kada će Vlada Srbije razmatrati predlog novog Zakona o policiji, odnosno kada će on biti predložen Skupštini na usvajanje.
Sredinom jula, u Skupštini Srbije, ministar Stefanović se, obrazlažući izmene u postojećem Zakonu o policiji, osvrnuo i na kašnjenje Zakona o policiji.
Otvoreni parlament, 14. 7. 2015. godine
“Novi zakon o policiji je u najvećoj meri gotov. (…) Dakle, on je u Nacrtu u potpunosti urađen. Mi smo malo duže vremena uzeli, što nije strašno, s obzirom da godinama radimo po ovom starom zakonu i uglavnom se nije usaglašavalo ništa do sada. Trebalo nam je više vremena, nego što sam planirao, da o ovom zakonu razgovaramo sa profesionalnim udruženjima, sa sindikatima, sa međunarodnim faktorom, sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, sa Savetom Evrope, sa svima u našem ministarstvu, sa svim linijama rada i zainteresovanom javnošću. (…) Što se tiče samih rokova, ne mogu da kažem tačan dan, jer to zavisi. Spremni smo. U ovom trenutku se prevodi i mi šaljemo ovaj Predlog zakona Evropskoj komisiji. Nakon mišljenja Evropske komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova će to poslati Vladi, a nakon toga naći će se pred Narodnom skupštinom. Ovaj Predlog zakona biće razmatran u redovnom postupku i insistiraćemo da to bude najduži mogući rok da svi narodni poslanici imaju vremena da se upoznaju. (…) Dakle, očekujemo da će to biti, mi smo u Akcionom planu za Poglavlje 24 predvideli da to bude do decembra 2015. godine. Dakle, svakako pre tog roka, ja mislim već na jesen, ali mi je žao što smo malo duže probili od onih rokova koje smo sami sebi zadali. Nemamo obavezu ni prema kome da to bude ni dan ranije, pošto sam čuo neke komentare kako sam ja izjavio da će biti ne znam ovog meseca, zašto to kasni. Izvinite, to su rokovi koje smo sebi dali. Uradili smo više posla od drugih. Ovo nije obaveza na bilo koji način da donesemo u bilo kom mesecu. Mi smo sebi dali kao obavezu da donesemo do decembra. To je zvanična obaveza Republike Srbije kroz Akcioni plan. Do tog roka će biti doneto, ali je mnogo važnije od bilo kakvog datuma da to bude kvalitetan zakon koji će omogućiti da MUP bude efikasnije nego što je danas.”

Umesto da kako je najavljivano od početka godine Skupština Srbije raspravlja o novom Zakonu o policiji, pet meseci od najave njegovog usvajanja, usvajaju se izmene i dopune važećeg Zakona o policiji, a rok za novi zakon pomeren je za kraj godine. Zato izjavu ministra unutrašnjih poslova ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.