Nisam rekao da je ‘Oluja’ genocid

Predsednik Srbije o akciji “Oluja”. (Dnevnik, 27. 6. 2011. godine)
„Nikada nisam rekao da se tokom Oluje dogodio genocid. Sa tom rečju se ne igra.“

Kada je jedan hrvatski novinar od predsednika Srbije tražio da objasni svoj stav da je tokom akcije „Oluja“ počinjen genocid, Tadić je negirao da je tako nešto ikada izjavio.

„‘Ta reč, genocid, podrazumeva posebnu odgovoronost i pitanje da li se negde dogodio genocid ili ne jeste pitanje za sudije i istoričare, a predsednici treba da se klone takvih kvalifikacija’.On je rekao da dan kada se dogodila Oluja jeste dan kada Hrvatska slavi, a Srbija tuguje.“

Dnevnik, 27. 6. 2011. godine

Analizirajući izjave predsednika Tadića, ustanovili smo da on zaista nikada nije tvrdio da je tokom „Oluje“ počinjen genocid. On je u više navrata isticao da je ta akcija „dovela do stradanja nevinih žrtava i egzodusa više od 200.000 Srba iz Krajine“, da se „taj zločin nikad ne sme zaboraviti“ i da je 4. avgust „dan velike tuge i nesreće“.

Zbog toga izjavu predsednika Tadića ocenjujemo kao istinu.