Nisam obećao ulazak u EU

Premijer o ulasku Srbije u Evropsku uniju. (Beta, 28. 5. 2009. godine)
„U mom ekspozeu nije bilo navedeno da će Srbija ući u EU u mandatu ove Vlade već da će se kretati u tom pravcu.“

Tačno je da premijer Mirko Cvetković u svom ekspozeu, koji je predstavio 7. jula 2008., nije najavio ulazak Srbije u EU do kraja mandata ove Vlade, ali nije tačno da je najavio da će se zemlja samo „kretati u tom pravcu“. Cvetković u ekspozeu ide mnogo dalje od toga i obavezuje se da će Srbija na kraju mandata njegove Vlade u potpunosti biti spremna za ulazak u EU.

„Vlada Republike Srbije će usvojiti akcioni plan, čija će realizacija obezbediti da Republika Srbija na kraju mandata ove Vlade bude u potpunosti spremna za ulazak u EU.“

Ekspoze premijera Cvetkovića, 7. 7. 2008. godine

Bez želje da ulazimo u Cvetkovićeve namere koje stoje iza ove fine zamene konstrukcije „u potpunosti spremna“ daleko manje obavezujućom „kretati u tom pravcu“, smatramo da je bitno da se ova suštinska razlika naglasi.

Cvetkovićevu izjavu ocenjujemo kao poluistinu.

Naslovna fotografija: FoNet/Nenad Ðorđević