Niko ne sme da vas dere

Bivši ministar trgovine o donošenju Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. (Smedia, 13. 10. 2010. godine)
„Narodna banka Srbije intenzivno priprema zakon koji će obuhvatiti ne samo potrošačke kredite, već i celinu finansijskih usluga na tržištu, koji će se, takođe, primenjivati od 1. januara sledeće (2011.) godine.“

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga trebalo bi da štiti građane i privredu od samovolje banaka i drugih finansijskih institucija od menjanja uslova kreditiranja. Taj zakon je takođe važan jer je on jedan od propisa koje je Srbija obavezna da usvoji u procesu evropskih integracija.

Bivši ministar je podsetio da je prethodni zakon donet 2005. godine, ali da se ta oblast u EU razvijala i da su donete nove direktive, koje su uključene u novi zakon. Nešto kasnije, Milosavljević je rekao da je Zakon gotov i da ulazi u proceduru.

„Narodna banka Srbije završila je izradu zakona o zaštiti potrošača, korisnika finansijskih usluga, koji bi pred Skupštinom Srbije trebalo da se nađe u decembru.“

Beta, 30. 11. 2010. godine

Predlog Zakona, međutim, ne samo što nije počeo da se primenjuje od 2011. godine, već do kraja januara nije ni ušao u proceduru Skupštine Srbije. Prema poslednjim najavama on će u parlament stići tokom prolećnog zasedanja.

„Novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga stupiće na snagu tek na leto, odnosno 1. jula. To znači da neće biti donet po hitnom postupku, kako je prvobitno najavljivano, već je tek pre dva dana upućen vladi, a na dnevnom redu parlamenta će se naći tokom prolećnog zasedanja.“

Večernje novosti, 2. 2. 2011. godine

Istinomer obećanje bivšeg ministra trgovine ocenjuje kao neispunjeno.