Ne može da im se sakrije identitet, moram da znam ko su

Narodni poslanik o zaštićenim svedocima (TV Hepi, 10.5.2021.)
I kažu to su svedoci koji hoće da sakriju identitet. I sad ja odem u tužilaštvo i taj svedok, on mora da kaže ja se zovem tako i tako, bio sam ili sam bila tu i tu, desilo mi se to i to. Znači, ne može da se sakrije identitet. Mož’ da kažu ej to javnost ne može da zna, al’ i ja moram da znam o kome…  

Dragan Marković Palma, narodni poslanik, predsednik Skupštine grada u Jagodini i lider Jedinstvene Srbije, nedeljama već defiluje po televizijama sa nacionalnom frekvencijom i ne libi se da u emisijama različitog karakter iznosi svoju medijsku “odbranu”.

Predmet o kome je reč, formiran povodom navoda o podvođenju i zlostavljanju devojaka u Jagodini, sada je u rukama tužioca u Kraljevu.

Istinomer je već pisao o tome kako bi mediji trebalo da se ponašaju, a kako političari kada je reč o ovako osetljivoj temi. Naše sagovornice iz Viktimološkog društva Srbije i organizacije Astra ukazale su na niz mehanizama koji postoje kako bi se zaštitio interes žrtava.

***

U jednom od skorašnjih gostovanja na TV Hepi Marković je naširoko govorio o svemu i svačemu; sablažnjivi ping-pong uzvraćao mu je voditeljski par. U svemu tome, provukla se i tema zaštite svedoka.

“Dalje, kažu, ja pretim svedocima. Zamislite”, rekao je Marković, a voditeljka je na to primetila:

“Evo, vi ste od početka i kod nas u studiju pozivali zapravo sve svedoke…”

Povezan sadržaj
admin 14. 1. 2015.

 

“Evo i danas ih pozivam”, dodao je Marković.

Potom smo od nje čuli zanimljivu tezu.

“Samo logično kada bi razmislili, ne daj bože, da bilo kom stvarnom svedoku fali dlaka s glave, vrlo je jasno ko je to uradio. Čak, po kojoj logici biste vi sada smeli, na bilo koju osnovu (…)”

Marković je na to odgovorio da on veruje u državne institucije.

“Oni izvlače iz konteksta. Kažu, tražimo specijalni status zaštićenog svedoka, da svedoči preko skajpa ili onlajn. (…) Ja kažem dobro, važi. I kažu to su svedoci koji hoće da sakriju identitet. I sad ja odem u tužilaštvo i taj svedok, on mora da kaže ja se zovem tako i tako, bio sam ili sam bila tu i tu. desilo mi se to i to. Znači, ne može da se sakrije identitet. Mož’ da kažu ej to javnost ne može da zna, al’ i ja moram da znam o kome… (Voditelj: Ti moraš da daš iskaz povodom njegovog iskaza) Ne može da kaže NN lice, bilo je nekada tu, pa ste vi ušli u tu sobu… Koje NN lice? Kako se to NN lice zove? Tako da, eto, to oni izvlače iz konteksta, kao ja pretim…”

Povezan sadržaj
Milijana Rogač i Nikolija Čodanović 27. 4. 2021.
Tim Istinomera 20. 4. 2021.

 

Odgovor narodnog poslanika Dragana Markovića na pitanje da nam obrazloži izjavu o svedocima – nismo dobili. Kao ni odgovor iz njegove stranke.

S kojom namerom Marković daje ovakve izjave, nije tema ove ocene. Kao i kako i koliko često se primenjuju zakoni koji se bave zaštitom svedoka u domaćem pravnom sistemu. Ono što je ključno jeste da oni postoje. I da, tokom istrage za određena (teška) krivična dela, identitet svedoka može da bude zaštićen, odnosno skriven, u odnosu na okrivljenog.

Šta kažu zakoni?

Zakonik o krivičnom postupku u članu 103 govori o posebno osetljivom svedoku, a u članu 105 o zaštićenom svedoku.

“Meru posebne zaštite kojom se okrivljenom i njegovom braniocu uskraćuju podaci o istovetnosti zaštićenog svedoka sud može izuzetno odrediti ako nakon uzimanja izjava od svedoka i javnog tužioca utvrdi da je život, zdravlje ili sloboda svedoka ili njemu bliskog lica u toj meri ugrožena da to opravdava ograničenje prava na odbranu i da je svedok verodostojan, stoji u Zakonu (član 106), kao i “istovetnost zaštićenog svedoka koja je uskraćena u skladu sa stavom 2. ovog člana, sud će otkriti okrivljenom i njegovom braniocu najkasnije 15 dana pre početka glavnog pretresa“.

Sud može odrediti status zaštićenog svedoka po službenoj dužnosti, na zahtev javnog tužioca ili samog svedoka i reč je o postupcima za teška krivična dela, što navodi i Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Uslovi, kao i postupak za pružanje zaštite i pomoći učesnicima u krivičnom postupku i njima bliskim licima, koji su usled davanja iskaza ili obaveštenja značajnih za dokazivanje u krivičnom postupku izloženi opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet, slobodu ili imovinu uređeni su Zakonom o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Na sajtu Višeg suda mogu se naći i detalji o tome kako izgleda svedočenje jednog takvog svedoka.

Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima (u predmetima organizovanog kriminala, s posebnom pažnjom na svedoke u predmetima trgovine ljudima) ima kao cilj “da se svedocima i oštećenima obezbede uslovi za sigurno i bezbedno svedočenje, olakša učešće u samom postupku i time spreči sekundarna viktimizacija”.

U zgradi Posebnih odeljenja Višeg suda u Beogradu, svedocima su namenjene dve posebne prostorije u kojima borave dok čekaju na početak svedočenja. Na taj način se izbegava susret sa okrivljenima, članovima njihovih porodica... U Posebnim odeljenjima postoje tehnički uslovi za svedočenje iz posebne kabine za svedoke (koja se nalazi izdvojena u okviru sudnice tako da svedoka prisutni u sudnici ne vide ali svedok može da prati dešavanja u sudnici), mogućnost da svedok svedoči uz distrorziju glasa i lika a kako bi se zaštitio njegov identitet i sprečio neposredni susret sa okrivljenim koji može biti dodatno traumatizirajući...

***

Marković nam nije obrazložio šta je mislio pod tim da ne može da se sakrije identitet svedoka i da on mora da ga zna; ne ulazeći u detalje ovog slučaja konkretno i spekulacija o potencijalnoj težini dela – opcija zaštite identiteta svedoka svakako postoji u domaćem zakonodavstvu tako da Markovićeva izjava dobija ocenu – neistina.

 

Foto: BETA/Miloš Miškov/MO